Barnestua barnehage ligger i tilknytning til Vennesla menighetshus på Moseidmoen. Barnehagen har 60 plasser til barn i alder 0 - 6 år.

Dersom du ønsker å søke plass hos oss, trykker du her:  https://admin.barnehage.visma.no/vennesla

 

 

Om barnehagen

Barnestua har 3 avdelinger, hvorav en av disse er for småbarn. Vi ønsker at barnehagen skal være et sted der barna møtes med kjærlighet og respekt. Vi legger til rette for et godt læringsmiljø, der felles erfaringer og opplevelser danner grunnlag for lek og læring. Vi er opptatt av å være tilstedeværende voksne som ser, hører og bekrefter barna, og vi ønsker at barna skal ta del i et inkluderende miljø der leken har en fremtredende plass. 

Barnehagetilbudet

Vi kan tilby 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1 mars hver år. Du kan søke plass hos oss ved å gå inn her: https://admin.barnehage.visma.no/vennesla

Kontakt oss

Telefon til barnehagen: 38 13 73 90/ 92 47 79 85

Telefonnummer avdelingene:

 • Knøttene (0-2 år): 948 48 460
 • Tommeliten (2-5 år): 951 24 996
 • Nøtteliten (3-5 år): 951 84 290

Besøksadresse: Moseidvegen 1, 4700 Vennesla
Postadresse: Postboks 25, 4701 Vennesla

Åpningstider

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30. Julaften, nyttårsaften og romjula er behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre som trenger plass blir barnehagen  stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00.

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager. Planleggingsdagene fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg.

Planleggingsdager:

 • 14. august
 • 16. oktober
 • 4. januar
 • 14. mai
 • 11. juni 

Årsplan, informasjonshefte og vedtekter

Årplanen for barnehagen kan du leser her: Årsplan 2020-2021.pdf

Informasjonshefte for barnehagen finner du her: Informasjonshefte 2020 - 2021.pdf

Her leser du våre vedtekter: https://www.vennesla.kommune.no/vedtekter-kommunale-og-private-barnehager.487914.no.html

Barnehageåret

Barnehageåret er fra 01.08 til og med 31.07 påfølgende år.

Når dere får tilbud om plass ved hovedopptak vil den tildeles fra starten av august. Er det mange søkere så starter ikke alle samme dag, da det er viktig å tilrettelegge for en god tilvenning. Dere vil bli fakturert fra den dagen tilbudet starter. Dvs at dersom dere får oppstart litt etter 01.08 blir dere fakturert fra oppstartdato og ikke fra 01.08.

Ansatte

Enhetsleder: Mette Andreassen 

 

KNØTTENE

 

Pedagogisk leder

Christina Bårdsen

Pedagogisk leder

Kristine Østerhus Nilsen

Pedagogisk leder

Elisabeth Skorge

Fagarbeider

Anette Neverdal Olsen

Fagarbeider

Lizita Holberg

Fagarbeider

Sigrun Wennerberg Olsen

Lærling

Johanne Marie Anseth

 

TOMMELITEN

 

Pedagogisk leder

Ingerd Bransdal Frøysnes

Pedagogisk leder

Kristine Moseidjord

Fagarbeider

Grethe Kartveit Omdal

Fagarbeider

Birte Venemyr Voreland

Fagarbeider

Nina Skisland Askekjær

Lærling

Sara Mushom Støylehommen

 

NØTTELITEN

 

Pedagogisk leder

Elin Hagen

Pedagogisk leder

Kristin Tallaksen

Pedagogisk leder

Janne Spikkeland

Fagarbeider

Vidar Martin Frimannslund

Fagarbeider

Nina Skisland Askekjær

Assistent

Lene Skårdal

Lærling

Sean Kinder

 

Samarbeidsutvalg

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Her er foreldre, ansatte og eier representert.  SU skal sikre samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Hos oss har vi møter minst 2 ganger pr år, i tillegg brukes mail til informasjon. Referatene sendes til foreldre i visma.

Saker som tas opp i SU kan være planleggingsdager, årsplan, vedtekter, åpningstider, ferie, sykefravær, budsjett, endring i organisering/struktur, tilsyn, internkontroll, foreldreundersøkelse, sommerfest og andre arrangementer som foreldre er deltaktig i. Alle medlemmer i SU kan melde inn saker til møtene. Foreldre som er fornøyd/misfornøyd eller som lurer på noe kan kontakte foreldrerepresentantene.

Representantene i samarbeidsutvalget:

For eier:

 • Glenn Lonebu


For foreldre:

For ansatte:

 • Christina Bårdsen
 • Lizita Holberg

Informasjon om Samarbeidsutvalget.docx PDF document ODT document

Nyheter

Åpen dag: Onsdag 12. februar 2021 har vi åpen dag i barnehagen. Dere kan da komme og besøke oss for å høre og se hvordan vi har det i Barnestua. Som et smitteverntiltak som følge av Covid-19 må dere melde dere på i forkant. Dette kan gjøres ved å sende en mail til mette.andreassen@vennesla.kommune.no, eller dere kan sende en sms til 92 47 79 85.