Barnestua barnehage ligger i tilknytning til Vennesla menighetshus på Moseidmoen. Barnehagen har 60 plasser til barn i alder 0 - 6 år.

Dersom du ønsker å søke plass hos oss, trykker du her:  https://admin.barnehage.visma.no/vennesla

 

 

Om barnehagen

Barnestua har 3 avdelinger, hvorav en av disse er for småbarn. Vi ønsker at barnehagen skal være et sted der barna møtes med kjærlighet og respekt. Vi legger til rette for et godt læringsmiljø, der felles erfaringer og opplevelser danner grunnlag for lek og læring. Vi er opptatt av å være tilstedeværende voksne som ser, hører og bekrefter barna, og vi ønsker at barna skal ta del i et inkluderende miljø der leken har en fremtredende plass. 

Barnehagetilbudet

Vi kan tilby 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1 mars hver år. Du kan søke plass hos oss ved å gå inn her: https://admin.barnehage.visma.no/vennesla

Kontakt oss

Telefon til barnehagen: 38 13 73 90/ 92 47 79 85

Telefonnummer avdelingene:

 • Knøttene (0-2 år): 948 48 460
 • Tommeliten (2-5 år): 951 24 996
 • Nøtteliten (3-5 år): 951 84 290

Besøksadresse: Moseidvegen 1, 4700 Vennesla
Postadresse: Postboks 25, 4701 Vennesla

Åpningstider

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30. Julaften, nyttårsaften og romjula er behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre som trenger plass blir barnehagen  stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00.

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager. Planleggingsdagene fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg.

Planleggingsdager for barnehageåret 2021 - 2022: 

 • 16. august
 • 22. oktober
 • 3. januar
 • 27. mai
 • 24. juni 

Årsplan, informasjonshefte og vedtekter

Årplanen for barnehagen kan du leser her: ÅRSPLAN 2021 - 2022 .pdf

Informasjonshefte for barnehagen finner du her: Informasjonshefte 2021 - 2022.pdf

Her leser du våre vedtekter: https://www.vennesla.kommune.no/vedtekter-kommunale-og-private-barnehager.487914.no.html

Barnehageåret

Barnehageåret er fra 01.08 til og med 31.07 påfølgende år.

Når dere får tilbud om plass ved hovedopptak vil den tildeles fra starten av august. Er det mange søkere så starter ikke alle samme dag, da det er viktig å tilrettelegge for en god tilvenning. Dere vil bli fakturert fra den dagen tilbudet starter. Dvs at dersom dere får oppstart litt etter 01.08 blir dere fakturert fra oppstartdato og ikke fra 01.08.

Ansatte

Enhetsleder: Mette Andreassen 

Knøttene:

 • Christina Bårdsen - pedagogisk leder 100 %
 • Elisabeth Skorge - pedagogisk leder 100 %
 • Kristine Østerhus Nilsen - pedagogisk leder 80 %
 • Sigrun Wennerberg Olsen  - fagarbeider 70 %
 • Anette Neverdal Olsen - fagarbeider 70 % (permisjon frem til 31.12.21)
 • Lizita Holberg - fagarbeider 70 % (permisjon frem til 31.12.21)
 • Johanne Marie Anseth - lærling

Tommeliten:

 • Ingerd B. Frøysnes - pedagogisk leder 100 %
 • Kristine Moseidjord - pedagogisk leder 100 %
 • Grethe Kartveit Omdal - fagarbeider 80 %
 • Birte Venemyr Voreland - fagarbeider 80 %
 • Nina Askekjær - fagarbeider 60 %
 • Sara Mushom Støylehommen - lærling 
 • Elise Fauske Osmundsen - ekstraassistent 
 • Hege Solaas Gundersen - spesialpedagog

Nøtteliten: 

 • Elin Hagen - pedagogisk leder 100 %
 • Janne Spikkeland - pedagogisk leder 70 %
 • Kristin Tallaksen - pedagogisk leder 50 %
 • Lene Skårdal - assistent 80 %
 • Vidar Martin Frimannslund - fagarbeider 60 %
 • Nina Askekjær - fagarbeider 20 %
 • Sean Kinder - arbeidspraksis 

Kokker:

 • Renate Lian 40 %
 • Elisabeth Bårdsen 20 %

 

Samarbeidsutvalg

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Her er foreldre, ansatte og eier representert.  SU skal sikre samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Hos oss har vi møter minst 2 ganger pr år, i tillegg brukes mail til informasjon. Referatene sendes til foreldre i visma.

Saker som tas opp i SU kan være planleggingsdager, årsplan, vedtekter, åpningstider, ferie, sykefravær, budsjett, endring i organisering/struktur, tilsyn, internkontroll, foreldreundersøkelse, sommerfest og andre arrangementer som foreldre er deltaktig i. Alle medlemmer i SU kan melde inn saker til møtene. Foreldre som er fornøyd/misfornøyd eller som lurer på noe kan kontakte foreldrerepresentantene.

Representantene i samarbeidsutvalget barnehageåret 2021 - 2022 er:

For eier:

 • Glenn Lonebu


For foreldre:

For ansatte:

 • Grethe Kartveit Omdal
 • Elin Hagen 

Informasjon om Samarbeidsutvalget.docx

Nyheter

17.08.2021: VIktig informasjon om ny testordning for barn og unge:  Brev til barnehager og skoler om ny testordning i stedet for karantene.pdf