Barnestua barnehage har 3 avdelinger, og vi holder til på Moseidmoen. Januar 2024 åpner vi to av våre eksisterende avdelinger i nytt bygg. Barnehagen har plasser til barn i alder 0 - 6 år.

Dersom du ønsker å søke plass hos oss, trykker du her:  https://admin.barnehage.visma.no/vennesla

 

 

Om barnehagen

Barnestua har 3 avdelinger, hvorav en av disse er for småbarn. Vi ønsker at barnehagen skal være et sted der barna møtes med kjærlighet og respekt. Vi legger til rette for et godt læringsmiljø, der felles erfaringer og opplevelser danner grunnlag for lek og læring. Vi er opptatt av å være tilstedeværende voksne som ser, hører og bekrefter barna, og vi ønsker at barna skal ta del i et inkluderende miljø der leken har en fremtredende plass. 

Barnehagetilbudet

Vi kan tilby 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1 mars hver år. Du kan søke plass hos oss ved å gå inn her: https://admin.barnehage.visma.no/vennesla

Kontakt oss

Telefon til barnehagen:  92 47 79 85

Telefonnummer avdelingene:

 • Knøttene (0-2 år): 948 48 460
 • Tommeliten (2-5 år): 951 24 996
 • Nøtteliten (3-5 år): 951 84 290

Besøksadresse: Moseidvegen 1, 4700 Vennesla
Postadresse: Postboks 25, 4701 Vennesla

Åpningstider

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30. Julaften, nyttårsaften og romjula er behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre som trenger plass blir barnehagen  stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00.

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager. Planleggingsdagene fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg.

Planleggingsdager for barnehageåret 2023 - 2024

 • 14. august
 • 20. oktober
 • 2. januar
 • 10. mai
 • 7. juni 

Årsplan, informasjonshefte og vedtekter

Som et ledd i å utvikle en mer digital praksis, er vår årsplan nå blitt digital. Den er laget som et arbeidsverktøy for de ansatte, og den er laget i OneNote. Her brukes den interaktivt av personalet, og blir dermed et mer levende dokument for oss som jobber i barnehagen.Årsplanen er en omsetning av rammeplanens formål og innhold.

En del av årsplanen vil også være nyttig for foresatte å lese. Her beskriver vi blant annet vår pedagogikk, vårt formål og verdigrunnlag m.v. 

Barnehageåret

Barnehageåret er fra 01.08 til og med 31.07 påfølgende år.

Når dere får tilbud om plass ved hovedopptak vil den tildeles fra starten av august. Er det mange søkere så starter ikke alle samme dag, da det er viktig å tilrettelegge for en god tilvenning. Dere vil bli fakturert fra den dagen tilbudet starter. Dvs at dersom dere får oppstart litt etter 01.08 blir dere fakturert fra oppstartdato og ikke fra 01.08.

Ansatte

Enhetsleder: Mette Andreassen 

Knøttene:

 • Ingerd B. Frøysnes - pedagogisk leder 100 %
 • Christina Bårdsen - pedagogsik leder 100 % 
 • Janne Spikkeland - pedagogisk leder 70 %
 • Kristin Tallaksen - pedagogisk leder 50 %
 • Sigrun Wennerberg Olsen - fagarbeider 70 %
 • Anette Neverdal Olsen - fagarbeider 70 %
 • Vidar Martin Frimannslund - fagarbeider 60 %

Tommeliten:

 • Malene Urdalen - pedagogisk leder 100  %
 • Elisabeth Skorge - pedagogisk leder 100 % 
 • Eline Sørlie - fagarbeider 100 % (vikar for Nina Askekjær frem til 31.12.23)
 • Grethe K. Omdal - fagarbeider 80 %
 • Birte Voreland - fagarbeider 40 %
 • Sara M. Støylehommen - spesped assistent 100 % 

Nøtteliten: 

 • Elin Hagen - pedagogisk leder 100 %
 • Kristine Moseidjord - pedagogisk leder 100 %
 • Farzana Rostami - fagarbeider 100 % 
 • Lene Skårdal - assistent 80 %
 • Sean Kinder - lærling 

Kokker:

 • Gro Linda Larsen 40 %
 • Elisabeth Bårdsen 20 %

 

Samarbeidsutvalg

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Her er foreldre, ansatte og eier representert.  SU skal sikre samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Hos oss har vi møter minst 2 ganger pr år, i tillegg brukes mail til informasjon. Referatene sendes til foreldre i visma.

Saker som tas opp i SU kan være planleggingsdager, årsplan, vedtekter, åpningstider, ferie, sykefravær, budsjett, endring i organisering/struktur, tilsyn, internkontroll, foreldreundersøkelse, sommerfest og andre arrangementer som foreldre er deltaktig i. Alle medlemmer i SU kan melde inn saker til møtene. Foreldre som er fornøyd/misfornøyd eller som lurer på noe kan kontakte foreldrerepresentantene.

Representantene i samarbeidsutvalget barnehageåret 2022- 2023 er:

For eier:

 • Glenn Lonebu


For foreldre:

 • Silje Wang             silje.wang@outlook.com            telefon: 93 06 74 7
 • Espen Runar         espenrunar@gmail.com             telefon: 94 46 61 56

For ansatte:

 • Grethe Kartveit Omdal
 • Elin Hagen 

Informasjon om Samarbeidsutvalget.docx

Nyheter

07.01.22: Husk å søke barnehageplass innen 1.mars - VENNESLA KOMMUNE

 

30.12.21: Viktig informasjon om massetesting av skoleelever og barnehagebarn mandag 3. januar 2022. Les mer her: Testing av skoleelever og barnehagebarn 3. januar - VENNESLA KOMMUNE

 

17.08.2021: VIktig informasjon om ny testordning for barn og unge:  Brev til barnehager og skoler om ny testordning i stedet for karantene.pdf