Vennesla kommune har bestemt at de kommunale barnehagene i uke 18 vil ha åpent fra kl. 08.30 til kl. 15.00. Egne regler for barn av foreldre med samfunnskritisk arbeid.

- For å være helt sikre på at alle rutiner og retningslinjer er godt innkjørt og fungerer godt, jamfør smitevernveilederen, venter vi med å utvide åpningstiden. Vi vil at foreldre, ansatte og barn skal være helt trygge, sier Harbo.

Han håper at foreldrene vil se på dette som positivt, selv om det for en del vil føre til praktiske problemer. Det viktigste er og blir smittefaren. Harbo takker for velvilje og håper på forståelse for at barnehagene bruker ressursene på best mulig kvalitet i barnehagedagen, før oppholdstiden utvides.