- Alle barnehagene har fått delegert myndighet til å vurdere åpningstidene selv. Det vil være variasjoner, rett og slett fordi det er svært ulike problemstillinger ved hver enkelt barnehage, opplyser barnehagerådgiver Bess Thormodsæter.

Det handler om hvordan lokalene er, hvor mange grupper man har, hvor mange barn som har foreldre i samfunnskritiske funksjoner og ikke minst smittehensynene når man skal finne en åpningstid som kan fungere, blant mye mer.

Foreldre vil få spesialinformasjon fra den enkelte barnehage om åpningstidene. Åpningstidene vurderes av styrer i tett samarbeid med samarbeidsutvalgene ved den enkelte barnehage.

Utvidet åpningstid i barnehagene er kjærkomment for mange – og i næringslivet mener man dette kan få enda flere tilbake i jobb og normalt virke. Barnehage-tidene var en hovedsak da Vennesla Næringsforening hadde møte med kommuneledelsen tidligere denne uken.

- De nye åpningstidene gjelder i første omgang ut mai. Hver uke vil den enkelte barnehage vurdere situasjonen på nytt, ikke minst opp mot nasjonale retningslinjer og føringer. De kan naturligvis bli fort endret hvis smittesituasjon endres, sier Thormodsæter.

Her er åpningstidene som vil gjelde fra mandag for de fem kommunale barnehagene. De private barnehagene utvider også tidene og informerer via egne kanaler:

  • Barnestua barnehage: Klokka 07.30 - 16.00
  • Smååsane barnehage: Klokka 08.00 – 16.00
  • Solsletta barnehage: Klokka 08.00 – 16.00
  • Eikeland oppvekstsenter: Klokka 08.00 – 15.30
  • Klokkerstua barnehage: Klokka 07.30 – 16.00