Rådet består av representanter fra alle barne- og ungdomsskolene i Vennesla, samt representanter fra Vennesla videregående skole. Det er også noen åpne plasser der hvem som helst mellom 11-21 år kan stille til valg hver høst.

Rådet skal være et organ for barn og unges demokratideltakelse i Vennesla kommune. Hver høst velges det et styre bestående av tre representanter. Styret setter opp saksliste, leder møtene og jobber med saker mellom møtene.

Leder: Marius Hildebrandt
Nestleder: Theo Nyestøl Fjermeros
Styremedlem: Marie Moy
Styremedlem: Maria Steinsland
Styremedlem: Martin Bjørnestad

Kommunens kontaktperson:
SLT Koordinator Silje
 Øvrevik, telefon 988 86 078 og Kine Kleppe Olsen, telefon 982 99 895.