Vennesla barne- og ungdomsråd ble opprettet høsten 2015 og erstattet da tidligere Barnas Kommunestyre.

Rådet består av representanter fra alle barne- og ungdomsskolene i Vennesla, samt representanter fra Vennesla videregående skole. Det er også noen åpne plasser der hvem som helst mellom 11-21 år kan stille til valg hver høst.

Rådet skal være et organ for barn og unges demokratideltakelse i Vennesla kommune. Hver høst velges det et styre bestående av tre representanter. Styret setter opp saksliste, leder møtene og jobber med saker mellom møtene.

Leder: Lerke Langeland Øvland
Nestleder: Daniel Tysland
Styremedlem: Anine Greibesland  
Styremedlem: 
Tone Malene Greibesland 
Styremedlem: Olav Frøysnes 

Kommunens kontaktperson:
SLT Koordinator Indira 
Derviskadic, telefon 454 69 964 og Kine Kleppe Olsen, telefon 982 99 895.