Vennesla barne- og ungdomsråd ble opprettet høsten 2015 og erstattet da tidligere Barnas Kommunestyre.

Rådet består av representanter fra alle barne- og ungdomsskolene i Vennesla, samt representanter fra Vennesla videregående skole. Det er også noen åpne plasser der hvem som helst mellom 11-21 år kan stille til valg hver høst.

Rådet skal være et organ for barn og unges demokratideltakelse i Vennesla kommune. Hver høst velges det et styre bestående av tre representanter. Styret setter opp saksliste, leder møtene og jobber med saker mellom møtene.

Leder: Lerke Langeland Øvland
Nestleder: Emma Irene Bærø
Styremedlem: Torjus Viksnes, telefon: 993 75 330 
Styremedlem: Dennis Ruthol

Styremedlem: Vetle Robstad Lunden

Kommunens kontaktperson: SLT Koordinator Indira Derviskadic, telefon 454 69 964