- Lyttevenn er en fantastisk flott ordning som vi bare har gode resultater med og godt å si om, sier  rådgiver i oppvekstseksjonen i Vennesla kommune, Aud Marit Emanuelsen.

Torsdag kalte hun og Jorunn Sagen Olsen i Frivilligsentralen inn til kringle, kaffe og fest på Røde Kors-huset for å feire ti år med lyttevenner i Vennesla.

Bygge selvtillit

Ordfører Nils Olav Larsen hilste lyttevennene. I talen snakket han om å bygge selvtillit i de unge og hvor viktig det er med voksne som har tid til å lytte.

Som lyttevenn kommer du til skolen etter avtale for å høre på en tredjeklassing som leser. Prosjektet handler om å få opp leselyst og leseferdigheter. I tredje klasse har barna knekt lesekoden og de elsker å lese for voksne.

Jan Sverre Reber flankert av Aud Marit Emanuelsen og Jorunn Sagen Olsen
Jan Sverre Reber er lyttevenn. Her er han flankert av Aud Marit Emanuelsen og Jorunn Sagen Olsen under tiårsfeiringen torsdag.

Gode relasjoner

Men lyttevennordningen er viktig på flere områder. Det bekrefter Jan Sverre Reber som har vært lyttevenn siden starten for ti år siden.

- Barn trenger å bli sett. Når gutten eller jenta kommer inn i rommet for å lese for meg, oppstår en sosial relasjon. De får trygghet. Mange har store behov for å snakke om både gleder og sorger. Det er sterkt, sier han.

Gode og trygge relasjoner på tvers av generasjonene er viktig å oppnå i dagens samfunn hvor så mange isoleres foran skjermer.

Trenger flere

Reber kaller det «ei skam» at det ikke er nok lyttevenner i Vennesla. Både Hunsfos Skole og Skarpengland skole står uten faste lyttevenner foreløpig i år. De andre skolene trenger også flere.

- Ja, jeg bruker så sterke ord, for vi er så mange besteforeldre og friske eldre i denne bygda med god tid at det ikke burde være noe problem å rekruttere, sier Reber, som mener det er fantastisk givende å være lyttevenn.

Lyttevenn-ordningen er et samarbeid mellom frivillige, eldrerådet i Vennesla og skolene. Alle kan i utgangspunktet delta. Besteforeldre oppfordres spesielt.

Ønsker du å bli lyttevenn tar du kontakt med

Jorunn Sagen Olsen, telefon 902 20440

Hilde Ø. Norhagen, telefon 412 82 946