Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke

skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet

og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig

og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre,

omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte

og helsepersonell.

Her er råd til foreldre:

Her er råd til profesjonelle: