- På alle målestedene er nivået av koliforme bakterier langt under grensen for godt badevann. Vi har svært godt badevann, sier enhetsleder Arne Vatne.

Her er stedene vi målte:

  • Sandlandsvannet
  • Sangeslandsvannet
  • Skarpenglandsvannet
  • Løiningsvannet
  • Drivenesvannet
  • Samkom
  • Otra ved Brannstasjonen
  • Otra ved Nesane
  • Otra ved Vigeland hovedgård
  • Lomtjønn