- Miljøfyrtårn henger høyt, og vi ønsker å hedre bedrifter som jobber målbevisst og godt med bærekraft og miljø. Det er med stor glede jeg skriver under på diplomet og deler ut disse skiltene. Dette er viktig, sa ordfører Nils Olav Larsen.

Det er i alt 16 bedrifter i Vennesla som har blitt godkjent som Miljøfyrtårn de siste årene. Grunnet korona er noen av feiringene utsatt. Sparebanken Sør er den 13. bedrifter som hedres. Det var en stolt banksjef Steinar Larsen og assisterende banksjef Harald Lunden som mottok hederen.

- Banken har virkelig satt bærekraft på dagsorden. Konsernet har tilsatt en egen banksjef for bærekraft som kun jobber med disse tingene. Vi fikk god hjelp fra hele banken da vi i avdeling Vennesla ble miljøsertifisert, forteller Lunden og Larsen.

Miljøfyrtårn er ikke bare noe man blir. Det krever innsats og målrettet satsing. «Alt» gjennomgås og analyseres. Avfallshåndtering, papirforbruk, reisevaner, utslipp fra firmabiler, strømforbruk og så videre og så videre. Alt må dokumenteres.

- Det har vært en stor jobb, men viktig. Vi merker det også hos kundene. Flere og flere krever og etterspør grønne løsninger og at vi foretar grønne valg. Mange kunder, særlig de unge, er svært bevisst på klima og miljø og krever at vi gjør en god jobb, sier Harald Lunden.

Banken har for eksempel utviklet grønne lån med sikte på dette markedet. Du kan få noe lavere boligrente hvis du kjøper hus bygd etter 2012 hvor du kan dokumentere at gode miljøløsninger er valgt.

- Dette vil komme mer og mer i årene som kommer. Det blir et konkurransefortrinn å ta gode klimavalg, sier Steinar Larsen.

Nils Olav Larsen nikker fornøyd. Han ønsker å bruke ordførerposisjonen til å markere lokalt næringsliv som tar grønne valg – for å pushe på. Han sier at Venneslas bedrifter virkelig har tatt opp hansken og begynt å levere på miljø, og at dette er viktig for å vinne kampen om jobbene og oppdragene framover.