Drivenesvannet   20 cfu/100 ml
Brannstasjonen Vennesla   20 cfu/100 ml
Nesane <10 cfu/100 ml
Sangeslandsvannet <10 cfu/100 ml
Skarpenglandsvannet <10 cfu/100 ml
Vigeland Hovedgård   20 cfu/100 ml
Sandlandsvannet   20 cfu/100 ml
Lomtjønn <10 cfu/100 ml

Når det gjelder resultatene er 0-100 cfu/100 ml et godt badevann - så her er det bare å hoppe uti.

Kontaktperson: Arne Vatne, telefon 982 99 304