Drivenesvannet

Drivenesvannet ligger langs Rv 454, på heia mellom Vennesla sentrum og Øvrebø.

Sandlandsvannet

Skarpenglandsvannet

Otra - Vigeland Hovedgård

Otra - Nesane

Otra - Moseidstranda

Otra - brannstasjonen

Lomtjønn