Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud i Norge. Da er det ikke lov å tenne opp bål eller grill i nærheten av skog, kystområder og annen utmark. Målet med forbudet er å forhindre skogbrann.
– Det åpnes likevel opp for at man kan tenne bål eller grille der det åpenbart ikke kan føre til brann, sier leder for brannforebyggende avdeling i Kristiansandsregionen brann og redning, Hans Arne Madsen. Eksempler på dette er at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Han påpeker at vurderingen må gjøres av den som ønsker å tenne opp og at vedkommende har ansvaret, også dersom brann oppstår. De vanligste årsakene til skogbranner er bål som ikke er tilstrekkelig slukket og sprer seg, engangsgriller som blir liggende igjen og bråtebrenning som kommer ut av kontroll.

Ta gode forholdsregler
– Dersom du vurderer det som opplagt at aktiviteten ikke kan starte en brann og du velger å tenne opp så er du ansvarlig. Du må sørge for å holde oppsyn med bålet til enhver tid og ha tilstrekkelig med slokkemidler lett tilgjengelig. I vurderingen bør man ta hensyn til vindstyrke og retning, samt skogbrannfare. I tillegg til å sørge for god avstand til brennbart materiale. Det er ikke lov å brenne bål på svaberg og det er egne regler for bålbrenning blant annet i Baneheia og på Odderøya i Kristiansand.

Kontaktinformasjon for Kristiansandsregionen brann og redning IKS
Leder for brannforebyggende avdeling: Hans Arne Madsen 
Telefon: 982 44 807
E-post: hans.arne.madsen@kbr.no

skog,vår.jpg