Like sikkert som skolestart, er at det oppstår kø og problemer rundt mange skoler fordi altfor mange foreldre i bil skal levere barn samtidig.

I høst blir det ekstra utfordrende i området Skolevegen/Auravegen i Vennesla. Vi har ett godt råd: Ikke kjør bil inn Skolevegen/Auravegen ved skolestart/skoleslutt hvis du kan unngå det!

- Flest mulig bør gå eller sykle til skolen. Men noen foreldre må kjøre i barnehage og diverse og da er det naturlig å kjøre skolebarna også. Jeg har én viktig beskjed til dem: Bruk parkeringsplassen nord for kirka. La det bli en vane med en gang, sier rektor ved Vennesla barneskole Svein A. Hornnes.

Når hundrevis av barn skal ut av hundrevis av biler, samtidig som noen snur, rygger og bussene kjører i området – oppstår det farlige situasjoner både i Skolevegen og rundt andre skoler.

Det har vært utfordrende i dette området i mange år. Kampanjene om å fjerne bilene pleier å virke en stund, men så glir det ut og problemene øker igjen. I år er det ekstra lite greit å kjøre inn denne vegen:

  • For det første er krysset ved Essoen/Trekanten stengt for ombygging til ut i oktober. Det betyr at alle busstrafikken har omkjøring i Skolevegen/Auravegen.
  • For det andre er det store byggearbeider både ved Vennesla kirke og Vennesla skole som betyr mange arbeidsbiler og anleggsmaskiner og redusert plass.
  • For det tredje er parkeringsplassen/området ved den gamle Judohallen ute ved vegen opptatt – og Vennesla skole ønsker å bruke den som skolegård. Det er mindre plass til av- og påstigning enn vanlig.
trekanten kryss

Ikke bruk Skolevegen som snarveg

- Vi må også advare mot å bruke Skolevegen/Auravegen som snarveg til Sentrum. Det vil skape ytterligere farlige situasjoner, sier rektor Dag Stian Tallaksen ved Vennesla ungdomsskole.

En stor mengde biler ut Auravegen mens hundrevis av ungdommer kommer gående og syklende inn Auravegen, er ikke en god løsning, for å si det mildt.

Rektor ved Vennesla videregående skole. Gyrid Nedberg Grønlid oppfordrer ogsdå sine ansatte og elever om å åta kloke trafikkvalg. Dette bhandler jo også om klima..

- Vi har jo en del elever og ansatte fra Kristiansand. Dessuten er både moped og bil veldig moro for de som nettopp har fått lov å kjøre. Vi vil likevel henstille om å gjøre gåing, sykling eller buss til en god vane, sier hun.

Ved Moseidmoen skole, men også og andre skoler i kommunen, er kø og mange biler om morgenen et problem. Det er likevel ikke en ekstraordinær situasjon som i Skolevegen.

biler venneslahallen

Godt for helsa!

Ved Moseidmoen skole, men også og andre skoler i kommunen, er kø og mange biler om morgenen et problem. Det er likevel ikke en ekstraordinær situasjon som i Skolevegen.

Den generelle rådet til alle foreldre, ansatte og foresatte er at vi lar bilen stå når vi har andre gode og trygge alternativer. Barn og unge får gode vaner av å gå eller sykle til skolen. Det gjelder også de voksne.

Både trafikksikkerheten, klimaet, miljøet og lokal trivsel er gode argumenter for færrest mulig biler utenfor skolene om morgenen. I tillegg er det godt for helsa!

Fordeler med å la barna gå eller sykle

Eksperter som jobber med helsefremmende skoler har utarbeidet en liste med fordeler med å gå og sykle til skolen. Du kan finne masse relevant stoff om barn og skolevegen på nett. Her er lista over hvorfor barn bør gå eller sykle til skolen:

  • gir viktige minutter med daglig fysisk aktivitet
  •  er en sosial arena der elever møtes og skaper relasjoner
  •  gir eleven mulighet til å være ute i all slags vær
  • gir eleven mulighet til å våkne og være læringsklar til skolestart
  •  sikrer at eleven kler på seg etter været og har klær og skotøy som gjør at de også kan være ute resten av skoledagen.
  • gir eleven mulighet til å mestre og å lære å ta ansvar for eget liv.
  • for noen er skoleveien en mulighet til å komme ut av sin ”digitale boble”