Politikerne i plan- og økonomiutvalget kom med stor ros til kriseledelsen og særlig kommuneoverlege Per Kjetil Dalane for å ha håndtert situasjonen godt da smitten økte for noen uker siden.

SE DEBATTEN HER

Svært lite smitte nå

Etter nesten fem uker med lokal forskrift er smitten kraftig redusert og tiden moden for å åpne noe opp igjen. Ordfører Nils Olav Larsen uttrykte glede over at forskriften avvikles gjennom et enstemmig og unisont vedtak. Politikerne er samtidig rede til å stramme inn igjen raskt hvis smittesituasjonen forverres.

Smittesituasjonen like etter påske er slik:

Vennesla 13,4 tilfeller pr. 100.000 innbyggere. Tallet for Agder er 53, for Kristiansand 72 og for Norge 239. Vennesla er altså i en svært god situasjon. Samtidig er situasjonen noe ustabil. Det er kommet to nye tilfeller torsdag 8. april, og fremdeles vil det gå opp mot en uke før vi fullt ser konsekvensene av påskeferien.

I praksis betyr avviklingen av smitteforskriften ikke svært mye, ettersom Norge som nasjon har innført svært strenge regler den siste tiden:

  • Det lokale forbudet mot å flere enn fem på besøk hjemme, oppheves. Fremdeles gjelder det nasjonale rådet om ikke å ha mer enn to på besøk.
  • Kravet om registeringen av kunder til treningssentre og spisesteder oppheves, men rådet om å fortsette med slik registering fortsetter som før. Inntil videre er jo også slik steder omfattet av strenge nasjonale regler.

Regjeringen vurderer nå de nasjonale reglene og rådene. De gjelder i øyeblikket i to dager lenger enn den lokale forskriften, til 14. april. Det vil bli informert om endringer. Kristiansand skal behandle sin forskrift fredag, og forslaget på bordet er at de også avvikler sin forskrift.

De to nye smittetilfellene:

Vi meldte tidligere torsdag om to nye smittetilfeller. Det er nå klart at de to smittede er i samme familie. Smittekilden har etter all sannsynlighet kommet via et besøk i Kristiansand. Det er kartlagt syv nærkontakter som er satt i karantene. Enkelte er fra andre kommuner og disse kommunene er varslet.