Fredag 29. mai inngikk partene en minnelig avtale om hvordan råteskadene på taket av Venneslas prisbelønte kulturhus skal repareres. Av naturlige grunner (korona) har det vært utsettelser i å endelig avklare denne saken.

- Vi er nok fremdeles noe uenige om årsak, ansvar og forpliktelser, men vi valgte å legge vekk det og heller se på hva vi kunne enes om. Vi ønsker alle å bidra til at et av verdens fineste bygg fortsatt blir et av verdens fineste bygg. VEF var hovedentreprenør i sin tid – og vi ønsker å være stolte over dette bygget, sier Rune Carlsen.

Det ble oppdaget råteskader i deler av det ytre tretaket på Kulturhuset i 2019. Dette har kun estetiske konsekvenser. Selve taket er helt tett og i orden. De første undersøkelsene indikerte et større omfang av skaden enn mer detaljere undersøkelser på takflatene har vist.  Det er nå avklart at det er behov for utskifting av mindre deler av taktekket.

Skaden ble oppdaget etter reklamasjonsfristen på 5 år. Det reduserer byggherrens rettigheter i forhold til reklamasjon. Materialleveransen har vært gjenstand for faglige vurderinger og diskusjoner fra begge parter, basert blant annet på ulike normer for produksjon av trevirke.  

Det har vært en konstruktiv dialog med VEF Entreprenør AS, Neumann Bygg AS og Alvdal Skurlag AS. Leverandørene har vist imøtekommenhet. Det har vært gjennomfør drøftinger og samtaler og en har kommet fram til en omforent løsning.

- Det er grunn til å rose leverandørene som også har vist stor velvilje, sier Mykland og Carlsen.

Løsningen går ut på at VEF Entreprenør sammen med Neumann og Alvdal Skurlag bytter ut drøyt ti prosent av tretaket på Kulturhuset, fordelt på 20 prosent av overbordene og fem prosent av underbordene. Det viser seg at dette er omfanget av råteskadene.

- Vi vil for ordens skyld presisere at det snart er ni år siden bygget sto ferdig. Bordene vil ha en fargeforskjell i starten, men dette vil utjevnes av vær og vind over en viss tid, sier Rune Carlsen.

- Vi ønsker å ha et godt forhold til våre kunder og stå for kvalitet, sier Rune Carlsen

- Vi er takknemlige for at taket repareres uten kostnader for kommunen, sier Tellef Mykland.