- Avlysningen skjer av to grunner. Utviklingen i korona er den ene helt åpenbare grunnen. Den andre er at batterifabrikken til Morrow havnet i Arendal. Det gjør at de private utbyggerne trenger noe tid på å vurdere situasjonen, sier Skei Bekken.

Vennesla kommune legger opp til en bred og omfattende involvering rundt det reguleringsarbeidet som etter hvert tenkes satt i gang. Både kommunen og Otra Holding jobber nå for å få nye aktører interessert i tomten - og derfor legges det opp til å fortsette reguleringsarbeidet. 

- Det er viktig for oss at alle parter, både naboer og andre berørte, blir godt informert og får gode muligheter til å komme med sine innspill. Det er gjennom involvering og medvirkning vi kan få de beste resultatene, sier Skei Bekken.

Informasjonsmøtet om reguleringen som skulle holdes 7. januar, men som vi setter opp senere, er en ekstra informasjonsrunde, utover lovens krav, og Skei Bekken sier kommunen i denne saken er opptatt av best mulig informasjon.

Han kan ikke si når det blir aktuelt med nytt informasjonsmøte om Dueheia og reguleringsarbeidet. Det avhenger ikke minst av smittesituasjonen og korona-pandemien.