Desse sakene vert utsett til eit eksatramøte neste veke.

På grunn av snøveret og dei vanskelege køyreforholda som er meldt det komande døgnet, har utvalsleiar Knut Føreland og kommunalsjef Vidar H. Homme vurdert at sakene som krev synfaring bør utsetjast. Det vert lagt opp til eit ekstramøte i neste veke for å gjennomføre synfaring  og handsame dei aktuelle sakene. Endeleg møtetidspunkt for ekstramøtet vert avklart i morgon

Utvalsmøtet startar på Teams kl. 1200. Vi tek sikte på å handsame alle dei sakene som ikkje krev synfaring.