Generelle råd:

 • Reduser sosial kontakt og nærkontakter til et minimum
 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk.
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke.
 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, utsettes til etter 18. januar.

Helse og omsorg:

 • Vennesla kommune innfører munnbind som forebyggende virkemiddel i hjemmetjenestene og på institusjonene i 14 dager fra 4. januar.  Dette anbefales også for pårørende og øvrige som har nærkontakt med pasienter i risikogrupper.  Anbefalingen er sterkere jo nærmere og mer langvarig kontakten er.
 • Sykehjemmene reduserer besøk til maksimalt to ulike personer pr. beboer fram til 18. januar. (unntak ved spesielle behov)
 • Dagsenter på Venneslatunet stenger fram til 18. januar.
 • Hjørnet dagsenter stenges fram til 18. januar. Personer som mister tilbud, vil bli kontakter, og eventuelt tilbudt annen oppfølging ved særskilte behov.
 • Måneglytt håndverk opprettholdes vanlig drift.
 • Øvrig drift som normalt, det vil blant annet si at Venneslastauas kafedrift drives som normalt
 • Alle arrangementer i institusjoner og boliger avlyses.

Barnehage og skole:

 • Drift akkurat  slik som før jul i barnehager og barneskoler, det vil si gult nivå. 
 • Ungdomsskolene går over på rødt nivå. Det betyr færre i hver kohort/klasse, økt krav til avstand og så videre. I praksis vil elevene i ungdomsskolene på Skarpengland og i Vennesla få mer digital undervisning og mindre tid på skolen. Hver enkelt får egen info fra skolen – ut fra hvordan det organiseres på hvert trinn.
 • Generelt ber vi om at elever i ungdomsskolen går eller sykler til skolen og unngår kollektivtrafikk de kommende ukene i den grad dette er mulig.
 • Vennesla voksenopplæring innfører også rødt nivå.
 • Siden barneskoler kan drives som før, drives også fotballfritidsordningen på Moseidmoen som normalt.
 • Moonlights aktiviteter avlyses fysisk fram til 18. januar. Følg med på digitale plattformer.

Kultur, idrett og næringsliv:

 • Alle fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynsarrangementer innendørs anbefales avlyst fram til 18. januar. Vi ber private arrangører respektere dette rådet. Utendørsaktiviteter kan gjennomføres hvis avstandsreglene om minimum én meter avstand mellom hver person kan overholdes.
 • Alle arrangementer i Kulturhuset avlyses fram til 18. januar, også kinodriften avlyses. (Det er en åpning for arrangementer med opptil 200 deltakere i fastmonterte stoler, men vi avlyser likevel i Kulturhuset siden dette strider mot rådene om å unngå reiseaktivitet mest mulig og rådet  om å avlyse alle arrangementer.)
 • Biblioteket, Smia og Kulturhusets åpningstider i perioden mandag 4. januar – mandag 18. januar er: Mandag – Fredag: 10.00 – 15.00Lørdag: 11.00 – 15.00. 
 • Kulturskolen utsetter åpning etter nyttår fra 11. januar til 18. januar.
 • Svømmehallen stenges ikke.
 • Det er skjenkeforbud i Norge fram til 18. januar. Vi vil føre kontroll med at det ikke skjenkes alkohol på skjenkestedene.
 • Vi ber alle forretninger og butikker følge rådet om adgangskontroll og antallsbegrensning i sine lokaler. Her har regjeringen varslet at råd kan bli til regler i løpet av de kommende dagene.

Tiltak ansatte Vennesla kommune

 • Den fysiske møtevirksomheten reduseres til et minimum og digitale plattformer prioriteres. Reiseaktivitet skal kun skje når det er helt nødvendig.
 • For alle enheter oppfordres ansatte til å ha hjemmekontor i 14 dager, der dette er praktisk mulig å få til – og etter avtale med nærmeste leder.
 • Vi innfører ikke ytterligere besøksrestriksjoner enn i dag i Kulturhuset eller Herredshuset, men oppfordrer til at henvendelser skjer digitalt eller over telefon der dette er mulig.
 • Hvordan januars politiske møter skal avvikles, vil det bli tatt stilling til i løpet av noen dager.

De nasjonale rådene og reglene:

Her kan du lese mer om de nasjonale rådene og reglene. Dette er nasjonale myndigheters informasjon som ble sendt ut søndag kveld:

Dette er de nye rådene:

Sosial kontakt:

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. Idrett
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Dette er de nye reglene:

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

 

- Jeg er glad for at nasjonale myndigheter er villige til harde tiltak nå i starten av året. Det er positivt med en kraftig innstramning nå. Vi er i innspurten av denne pandemien og vaksinering skal i gang. Nå må vi unngå stor smittespredning like før mållinjen, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Han ber også om at flere venndøler tester seg ved testsenteret i Holtet. Selv ved små symptomer og tvil, skal du be om test. Dalane sier dette er veldig viktig slik at vi raskt kan oppdage ny smitte.

Det har ikke vært meldinger om ny smitte i Vennesla i desember, men i underkant av ti personer er i karantene etter nærkontakt med smittede i andre kommuner.

Ordfører Nils Olav Larsen følger opp:

-  Jeg oppfordrer alle til å ta dette krafttaket mot smittespredning på dypeste alvor. Det er tøft, men vi må ikke miste tålmodigheten. Alle venndøler må greie å holde høy smittevernberedskap i i 14 dager ti. Vi har vært flinke til nå og nå  må vi greie oppløpssiden også.  Vi skal begynne med å vaksinere i ukene som kommer, og vi må greie å holde smitten på avstand. Men tenk på dem som er ensomme. Ta en telefon til de som er alene, sier han.