Avlesning av vannmåler 2020:
Vennesla kommune trenger din måleravlesning for å få beregnet vann og avløpsgebyret for siste år. Vi ber deg derfor om å lese av vannmåleren og rapportere målerstanden så snart som mulig, senest innen 31. desember 2020.

Dersom ny målerstand ikke er mottatt innen fristen vil det påløpe et purregebyr på kr. 500,-, og vi vil stipulere et forbruk og fakturere på grunnlag av dette. Registrer avlesningen her eller telefon 21 95 29 05. Trenger du hjelp til avlesningen, ring oss på 38 13 72 00.