Vennesla kommune trenger din måleravlesning for å få beregnet vann og avløpsgebyret for siste år. Vi ber deg derfor om å lese av vannmåleren og rapportere målerstanden så snart som mulig, senest innen 31. desember 2022. Vannmålerkort eller sms-varsel sendes ut i begynnelsen av desember. Nytt av året er at du nå kan laste opp bilde av telleverket på måleren hvis du er usikker på om du har lest av riktig når standen registreres på nett.

Dersom ny målerstand ikke er mottatt innen fristen vil det påløpe et purregebyr på kr. 513,-, og vi vil stipulere et forbruk og fakturere på grunnlag av dette. 

Trenger du hjelp til avlesningen?  Send mail til post@vennesla.kommune.no eller ring oss på 38 13 72 00.

Du finner også informasjon på kommunens egen infoside om vannmåler