Vi trenger din måleravlesning for å få beregnet forbruk for vann og avløsgebyret opp mot innbetalt akonto for 2019. Ny akonto for 2020 vil bli generert på bakgrunn av måleavlesningen. Vi ber deg derfor om å lese av vannmåleren og rapportere målerstanden så snart som mulig, senest innen 31. desember 2019.

Hvis vi ikke mottar en ny målerstand innen fristen, vil vi stipulere en ny akonto og fakturere på grunnlag av dette.

Registrer avlesningen

  1. Klikk på linken
  2. Tast ditt avtalenummer (finnes på tilsendt kort)
  3. Tast målepunkt ID og følg veiledning

Registrer avlesningen på telefon 21 95 29 05

  1. Tast avtalenummer og avslutt med #
  2. Tast målepunktID og avslutt med #
  3. Tast inn ny målerstand, bekreft med #

Avlesning med mobiltelefon

  1. Skann QR-koden (finnes på tilsendt avlesningskort)
     

Har du ikke mottatt varsel? 
Ta kontakt med kommunen på e-post: jannicke.usterud@vennesla.kommune.no eller på telefon 38 13 72 49

Hva betyr utette kraner og ventiler?
Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har man en lekkasje på det interne nettet.

Et rennende vannklosett vil kunne bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året, (jfr. tabell). Lekkasje kan også befinne seg på andre deler av røranlegget, uten å være synlig.

Eksempler på vannmengder ved lekkasje:

Installasjon ca m3/år*
Dryppende kran (ca 1 drypp/sek)    9
Rennende kran (ca 2 mm stråle)   45
Hull på rør (diameter ca 0,5 mm) 175
Lekkasje i WC (ikke synlig) 100
Lekkasje i WC (synlig) 200
Lekkasje i WC (urolig overflate) 400

* 1 m3 = 1000 liter.

Tips: Slik kan du teste om du har lekkasje i WC: Tøm en liten flaske med konditorfarge i sisternen. Hvis vannet i klosettskålen endrer farge, har du en lekkasje.

Vannforbruk gjennom måler, som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Minner om at tilsendt avlesningskort er ferdig frankert!