Store behov for investeringer

Rådmannen varsler en viss videre økning i årene som kommer. Dette fordi det er store behov for investeringer i vann- og avløpsnettet. Vann og avløp drives etter selvkost-prinsippet og kostnadene skal fordeles på abonnentene.

I år må gjennomsnittshusstanden i Vennesla ut med 14.950 kroner i kommunale avgifter og gebyrer. Neste år øker dette til 15.619 kroner.

  • Vannavgiften går opp 215 kroner til 3.555 kroner
  • Avløpsgebyret øker med 370 kroner til 5.550 kroner
  • Renovasjonsavgiften holdes uforhandret på 3.140 kroner.
  • Feieravgiften går ned med 50 kroner til 250 kroner.

Tallene er beregnet ut fra snittforbruk av vann på 150 kubikkmeter.

Eiendomsskatten

Takstgrunnlaget økes med 10 prosent, men samtidig økes bunnfradraget med 75.000 kroner til 375.000 kroner for å unngå at kommunen tar inne mer eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer neste år enn i år.

For den enkelte er det vanskelig å gi eksakte tall, men generelt kan man si at bunnfradraget utgjør mest for de som fra før betaler minst i eiendomsskatt. En gjennomsnittsbolig vil betale 4.405 kroner i eiendomsskatt neste år.

Billetter og leie

Det foreslås ingen økningen i billettprisene i svømmehallen neste år.

Det foreslås en viss økning av leiesatsene for de ulike rommene i Kulturhuset, og samlet budsjetterer rådmannen med 45.000 kroner ekstra i leieinntekter.

Foreldrebetaling i barnehagene følger Stortingets maksimalsatser. Fra 1. august neste år blir prisen 3.040 kroner måneden.

Festeavgiften på gravplass økes med 400 kroner til 3.100 kroner. De 20 første årene er en gravplass gratis. Det er festeavgiften per tiår deretter som omtales her.

Under kan du lese hele rådmannens budsjett og økonomiplan i detalj

Rådmannens forslag 2019