I linken under kan du finne ut hvordan arealene på Agder brukes i dag og hvordan de er tenkt brukt framover. Du kan finne tall for hver kommune.

Visste du for eksempel at det er 22.989 dekar ferskvann i Vennesla, mens det er 13.667 dekar dyrket mark. Vi har 12.916 dekar bebygd eller opparbeidet areal.

Tallene er fra 2022 og planen er å lage nye arealregnskap hvert fjerde år framover. 

Arealregnskap Agders kommuner