Mange tester seg

Kriseledelsen gjennomførte sitt 50. koordineringsmøte fredag morgen. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane melder om svært stort press på testsenteret ved Legevakten. Opp til 60 testes nå daglig ved senteret. Det er ikke påvist koronasmitte i Vennesla siden 25. april. Denne uken er over 200 testet i Vennesla. Det kommer flest tidlig i uka,deretter synker henvendelsene noe fram mot helg.

Dalane oppfordrer til testing og sier det er lite koronasmitte i omløp, men svært mye forkjølelse. Det er viktig at vi får avdekket koronasmitte så tidlig som mulig hvis den kommer tilbake til kommunen.Den beste måten å hindre smitte på er som alle vet å holde avstand og vaske hendene. Vi må bare minne hverandre på å holde fokus.

Positivt fra næringslivet

Onsdag hadde kommuneledelsen møte med næringslivets representanter. Det har vært holdt mange slike møter underveis i korona-perioden, men dette var første møte etter ferien. Både fra Sparebanken Sør og Næringsforeningen meldes det om positive nyheter. Det meste går bra. Banksjef Steinar Larsen sa han i øyeblikket ikke kunne vise til et eneste problem for hans kunder.

Lavere arbeidsledighet

Arbeidsledigheten har gått kraftig nedover de siste månedene. Pr. 1. september var 179 venndøler permitterte – mot opp mot 1000 da samfunnet stengte ned i midten av mars.

Arbeidsledigheten er nå 3,9 prosent helt ledige (290 personer) og 2,6 prosent delvis ledige (194 personer). Begge tallene er bedre enn fylkessnittet på 4,0 prosent og 2,7 prosent. Arbeidsledighetene er høyest i Iveland og Kristiansand med 4,6 og 4,5 prosent.

Bekymret for framtida

Samtidig er både kommuneledelsen og næringslivet bekymret for de langsiktige virkningene av pandemien. Ute i verden er det kraftige fall i økonomien. Det er det også i Norge. På sikt kan dette skape kraftig fall i etterspørsel og nedgangstid både ute og hjemme – og i Vennesla.

Kommunestyret vedtok torsdag ei vedlikeholdpakke på 6,6 millioner kroner, etter å ha fått ekstra øremerkede bevilgninger fra staten. Disse prosjektene må det inngås kontrakter om før nyttår, men samtidig er lokalt næringsliv og kommunen enige om å forsøke å skyve dem noe ut i tid. Den positive virkningen blir større hvis vi innpasser prosjektene til en periode hvor næringslivet har mindre å gjøre enn akkurat nå.