- Det er en betydelig høyere aktivitet i næringslivet nå i juni enn hva tilfellet var i mars 2020. Vennesla har en næringsstruktur som har vært gunstig – og har i hele vår og sommer hatt en ledighet noe under snittet, sier NAV- leder Rolf Velle.

3. juli var det 4,2 prosent helt ledige (310 personer) og 4,0 prosent delvis ledige (301 personer) i Vennesla. Ledigheten er mer enn halvert i forhold til den første tiden etter korona-utbruddet.

I Agder er ledigheten på 4,4 prosent og delvis ledige på 4,1 prosent. Det er nå 13.820 registert som arbeidssøkende på Agder. Dette er 1066 færre enn for en drøy uke siden og 4845 færre enn månedskiftet mai-juni.

Samtidig er det bekymring for de mer langsiktige konsekvensene.

 - En må være obs på at en del virksomheter som har et internasjonalt marked, kan oppleve utfordringer knyttet til dette markedet framover, sier Velle.

Ute i verden er det kraftig nedgangskonjunktur flere steder, og dette kan slå inn over sørlandsk næringsliv på noe sikt. Det er bekymring i industrien som merker redusert forbruk ute i verden. Samtidig er det i industrien og reiselivet at ledigheten har falt mest siste periode.