Bare innenfor omsorgstjenestene er antall personer som jobber uønsket deltid gått ned fra 157 personer i 2014 til drøyt 50 personer nå.

Det jobbes kontinuerlig for å redusere uønsket deltid og skape mer heltidskultur og flere heltidsstillinger i Vennesla kommune.

Gir feil bilde

Det er gledelig at media er opptatt av deltidsproblematikk. Likevel er det viktig at diskusjonen foregår på riktige premisser.

Fædrelandsvennen hadde i sommer (28. juli) en oversikt hvor Vennesla kommune kom veldig dårlig ut i forhold til deltid.

– Tallene i avisens undersøkelse overrasket oss, men nå viser seg at de gir et mer feilaktig enn riktig bilde. Det er faktisk behov for å presisere, sier organisasjonssjef Heidi Engestøl.

Avisen har kommet til at gjennomsnittlig stillingsprosent bare er 51,5 prosent, basert på 2028 kommunale stillinger i Vennesla kommune.

Tallet 2028 som Fædrelandsvennen bruker baserer seg på en summering av alle typer stillingshjemler, fra studenten som vikarierer noen timer på tilkalling i skolen, til den personlige assistenten som jobber to timer en kveld i uka til politikeren som har lønnet verv på noen få prosent av full stilling. Tallet tar heller ikke hensyn til at kommunalt ansatte kan ha mange stillingshjemler.

Vaktmester-eksempel

For å ta et tenkt eksempel: En vaktmester arbeider full stilling, men har jobben fordelt med fem stilingshjemmeler på 20 prosent på tre skoler og to barnehager, fordi det innen offentlig sektor er svært viktig å plassere kostnadene riktig sted.  I Fædrelandsvennens undersøkelse blir dette regnet som fem 20-prosentstillinger.

Egnestøl poengterer at Vennesla kommune har 916 årsverk fordelt på 1200 ansatte og at snittstillingen er 77 prosent i størrelse – en stor fremgang på få år.

Engestøl sier Vennesla kommune fortsatt vil fokusere på heltidskultur og jobbe videre for å redusere særlig uønsket deltid. Hun håper media vil fortsette å belyse dette viktige temaet innen arbeidslivet.

Fremover vil det fortsatt jobbes mye med mer heltid innen omsorgstjenestene. Det planlegges også prosjekter for å få opp heltidsprosenten innen barnehage og skole.