- Ingenting løser utenforskap i Vennesla og hele regionenv bedre enn 2000 nye arbeidsplasser. Vi må gi folk arbeid,å gå til, sa ordfører Nils Olav Larsen under orienteringen i plan- og økonomiutvalget i Vennesla tirsdag.

- Grovane best

Styreleder Lars Gunnar Andersen kom for å informere om Repstad Anlegg AS sitt samarbeid med grunneier Arne Magne Ropstad om tomt til batterifabrikk på Grovane. Andersen har etablert Otra Holding AS som et utbyggerselskap for gigant-prosjektet.

Politikerne svarte med langvarig applaus da Andersen ba om at Vennesla kommune fortsetter det gode samarbeidet og bidraget for å få fabrikken til Vennesla. Det blir to viktige måneder fram til Morrow skal avgjøre etableringen sin rundt jul. Morrow-ledelsen kommer til Vennesla i november for å bli orientert om mulighetene på Grovane.

- Jeg blir veldig forbauset hvis ikke batterifabrikken legges til Støleheia eller Grovane – og personlig er jeg ikke i tvil om at Grovane er den beste tomten, sa Andersen.

Ordfører Larsen mener Vennesla er i en veldig god posisjon og sa at Kristiansand og Vennesla begge vil høste store frukter av etableringen uansett hvilken av de to tomtene som velges. Samtidig var han klar på at Vennesla må jobbe for Grovane.

Ordføreren ønsker seg datalager på Støleheia og batterifabrikk på Grovane. Han mener hele regionen er tjent med at de to prosjektene får best mulige og mest miljøvennlige vekstvilkår.

Jubelrop

De andre politikerne var helt enige og da Larsen ropte utover  kommunstyresalen «Går vi for dette», svarte ikke politikerne med avstemning, men med et rungende «Jaaaaaa».

Tomten på Grovane er det eneste med tog-forbindelse av de fire gjenværende i konkurransen (Støleheia, Grøvane, Eydehavn og Lista). Andersen fra Otra Holding AS sa at transporten av opp mot 300.000 tonn batterier ut til kundene i året, bør går på tog. Han varslet at eventuelle togproblemer i Kristiansand havn, ikke skaper problemer for en Morrow batterifabrikk på Grovane. Gøteborg er den største godshavna i Skandinavia – med togforbindelse fra Grovane.

- Vi svarer faktisk på alle Morrows krav – og jeg mener vi har full score på alt de spør oss om og krever, sa Andersen. Han trakk fram flere fordeler med tomta på Grovane:

  • Uvanlig flat fjell-tomt til å være på Agder
  • Sentralnettet for strøm går over tomta
  • Tett på Otra med kjølevann
  • Tilknytning til tog
  • Tett på et arbeidsmarked med 150.000 innbyggere
  • En vertskommune som ønsker industri velkommen og som har lange industri-tradisjoner
  • Stor lokal enighet og støtte

Andersen pekte på den store enigheten i Vennesla som et stort pre.

- Utfordringer vil komme, og det er viktig at dere politikere og vi utbyggere jobber godt sammen om løsning. Vi må finne løsninger slik at alle interesser ivaretas, og vi må sikre et samarbeid som gjør at Morrow virkelig føler seg ønsket. Er vi uenige om noe, må vi finne løsninger som er gode for alle, sa Andersen.

Ordfører Larsen repliserte at Vennesla har 400 år historie med industri. I Industribygda er vi vandt til å ta verdens nyvinninger hjem og omgjøre dem til lokalsamfunn, sa han, og siterte filmen om Grønn urban bygd.

Ordføreren tror ikke mange andre kommuner har mer industrikompetanse og positiv holdning til industriutvikling enn Vennesla. Han viste til hvor fort og smertefritt det gikk å regulere 3000 dekar til datalager på Støleheia. En batterifabrikk på Grovane skal ikke bli hindret av sein kommunal planglegging, tvert i mot. En ny og stor moderne fabrikk er i grunnen det Vennesla har gått og drømt om. 

Positive signaler om veg

Otra Holding er også opptatt av at Vennesla-politikerne setter fylkesveg 405 på dagsorden. Planene for oppgradering må på plass kort tid etter at fabrikken kommer – og oppgradering må kjempes fram. Andersen ser for seg både elektriske busser og lokaltog til transport av ansatte til og fra jobb.

Politikerne var samstemte på dette, og ordfører Larsen sa at han allerede har hatt møter med fylkeskommunens ledelse om veisaken – han har kun fått positive tilbakemeldinger.

- Det blir klarere og klarere at Grovane er plassen, sier Nils Olav Larsen.