- Vi er veldig fornøyde med responsen, og denne "dugnaden" er virkelig viktig. Til sammen frigjør vi tre renholdere som kan brukes som ekstraressurser til korona-vask andre steder, forteller Almedal og Hadland.

Korona-situasjonen har stilt store krav til renhold. Det er ekstra renholdsrutiner i helseinstitusjoner, omsorgsinstitusjoner, skoler og barnehager.

Det var enkelt å øke renholdet på eldreinstitutsjoner mens skolene var stengt. Da ble renholdere flyttet rundt, og ikke en eneste av dem har svart nei til endringer. Mer komplisert ble det da barnehager og skoler osv.skulle åpne igjen. Etter hvert kom vi til et punkt i kommunen hvor det ble betydelig mangel på renholdsressurser. Man kan ikke både steppe inn og utføre ekstra smittevask, samtidig som man skal jobbe fullt der man vanligvis vasker.

- Det var vel jeg som fikk ideen til at ganske mange ansatte kan bidra med en liten personlig vaskedugnad. Vi er i en situasjon hvor mange har hjemmekontor og møterom brukes mindre. Da kan vi tenke nytt og endre, sier enhetsleder Inger Neset.

Konklusjonen er blitt at ansatte på Herredshuset, i kontorene i fjerde etasje på Helsehuset og NAV og Barn- og familie på Hunsøya må vaske litt selv. Her leverer renholdere flasker med desinfeksjonsmiddel og kluter på et avtalt sted.

- Den enkelte må ta sin pult og sitt kontorutstyr selv. Den siste som forlater et møterom må vaske bord og stolkanter og sikre desinfisering mot smitte. Vi hører bare godord om ordningen, sier Hadland.

Hun synes det er moro at kommunen på et så enkelt vis greier å omstille slik at vi får ressurser til å øke kvaliteten på renhold i utsatte posisjoner samtidig som ting åpnes opp igjen.

- Det er mange hundre kommunalt ansatte som har måttet endre mye de siste ukene. Dette er et eksempel på hva vi får til når vi er litt kreative, sier Hadland og Almedal.