Alle prosedyrer er fulgt og alle involverte har fått beskjed og er informert. Den smittede er gått i isolasjon, som regelverket tilsier.

Alle testes

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane sier at det er mye lavere risiko for videresmitte fra vaksinerte, men smittesporerne har i samråd med Dalane likevel vedtatt å teste alle ansatte og beboere ved den aktuelle avdelingen i sju dager framover.

Dette er er tiltak som er strengere enn gjeldende generelle retningslinjer. De gjennomføres likevel siden det er ekstra viktig å forsøke å oppdage smittespredning på sykehjem tidligst mulig. Det innføres også rutinemessig bruk av munnbind ved stell i samme periode. Dalane understreker at disse tiltakene på en god måte kan forebygge ytterligere smitte.

Besøk kan fortsette

Siden det ikke er avdekket noen andre smittetilfeller ved Vennesheimen, og heller ingenting tyder på mer smitte i øyblikket, gjøres ingen endringer i reglene eller rutinene for besøk. De kan foregå som før. Vi kommer tilbake med mer informasjon hvis situasjonen endrer seg.