- Jeg håper på en vinter med snø fra Drivenesheia og høyere, ikke lavere. På Moseidmoen hadde det vært greit med mildvær, sier park- og idrettsjef Jürgen Orf

Tre anbud

Fredag 21. september åpner han anbudet for grunnarbeidene til den nye Idrettsplassen.

26. september annonseres ett annet anbud for legging av kunstgressdekke på fotballbanen og kunstdekke på friidrettsbanene, samt et tredje anbud for bygging av flomlysanlegg.

- Byggestart blir 25 oktober. Deretter vil det gå slag i slag i hele vinter, forteller Orf.

Politikerne har samlet satt av 19 millioner kroner til investeringene på Idrettsplassen. Anbudene vil avgjøre hva kostnadene egentlig blir.

Stor jobb

Det skal graves vekk mye morenejord og skiftes masse. Dagens gressmatte på hovedbanen skal vekk. Hele banen skal flyttes mot Moseidmoen skole og anlegges med kunstdekke.

Mellom de to kunstbanene skal det bygges en mur. Den erstatter dagens skråning. Dette gjøres for å vinne noen ekstra kvadratmeter plass.

Fire løpebaner kommer. Det er ikke plass til de seks som i utgangspunktet var ønsket. På oppløpssiden blir det seks sprintbaner.

Kastøvelsene vil skje innover mot Askedalen. Der vil treningsområdet fremdeles ha gressdekke. Det blir nytt gressdekke her.

Veien midt over Idrettsplassen inn til Klubbhuset blir bygd om til gangveg.

Ute ved Ravnåsvegen blir det parkeringsplass mellom fotballbanen og skolen og et nytt av- og påstigningsområde der det gamle klubbhuset sto før.

- Dette gjør vi for å løse de store utfordringene med altfor mange biler inn veien til Askedalen når skoleelever kommer og går, sier Orf.

Samlet er det snakk om å endre et område på over ti dekar.

Tribune må vente

Det er i denne omgang ikke penger til nye tribuner, og den gamle tribunen vil komme litt lenger fra fotballbanen når denne flyttes mot skolen.

- Det må bli i et annet prosjekt. Nå er jeg mest opptatt av at alt går som planlagt og at vi er ferdig til sluttdatoen 10. mai, sier Orf.

17. mai skal hele bygda ta det nye anlegget i bruk.