Vennesla kommune, Enhet for teknisk forvaltning inviterer til anbudskonkurranse for vintervedlikehold av veger 2021-2024.

Frist for innlevering av anbud er 18.08.2021.

Konkurransedokumenter og annen informasjon finnes på Doffin.no

Enhet for teknisk forvaltning