- Selv om vi ikke har pågående utbrudd av koronasmitte for tiden, er registering nyttig. Det vil dette kunne være veldig til hjelp og nytte hvis vi får et utbrudd, opplyser kommuneoverlege Per Kjetil Dlaane.

Han ber derfor alle serveringssteder med skjenkebevilling om å opprette et system for frivillig registering av kontaktinformasjon, i tråd med retningslinene og rådene som er kommet fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratets råd om kontaktregistering

Det er også sendt ut informasjon fra nasjonale myndigheter om personvernreglene i forbiindelse med slik registering: 

Helsedirektoratet har bedt landets kommuner sende informasjon om kontaktregistering til alle landets servering- og skjenkesteder. Helsedirektoratet anbefaler at alle servering- og skjenkesteder frivillig innfører registeringsordning. I Oslo er dette nå en pålagt ordning.

Vennesla har ikke registrert smitte siden april. Samtidig har det de siste ukene blomstret opp smitte både i Kristiansand, Arendal og andre sørlandskommuner. Kommuneoverlege Dalane sier det både skyldes dyktighet i befolkningen og flaks at vi har sluppet så lett fra dette til nå. 

Plutselig kan situasjonen endre seg, og da kan en viktig nøkkel i smittesporingen være kunnskap om hvem som har vært samtidig på serveringssteder.

Fagansvarlig for serveringsbevilling og skjenkebevilling i Vennesla kommune, Beate Fjellestad, sier at informasjon fle sendt serveringsstedene mandag, og at hun allerede har fått en del spørsmål. - Denne ordningen er jo særlig viktig på skjenkesteder og steder hvor gjester oppholder seg over tid. Den enkelte bedrift må selv finne løsningene og avgjøre dette. Vi  viderebringer anbefalinger og råd fra nasjonale myndigheter som vi forventer at følges, sier hun.

Vennesla kommune har helt siden starten av pandemien lagt nasjonale retningslinjer og råd til grunn for våre beslutninger om korona.