- Nå kalibrerer vi en mengde tall for å finne det riktige prisleiet å taksere ut fra, forteller daglig leder Kjell Larsen i takseringsselskapet.

HER KAN DU LESE MER OM PROSJEKTET

Sammen med tre av sine ansatte, Anita Kartveit, Irene Enstad og Markus Alfsen, og prosjektleder Oddvar Skov-Skov fra Vennesla kommune begynte han uken i et møterom på Herredshuset.

Omfattende forberedelser

De går igjennom alle de drøyt 150 eiendomssalgene i kommunen siste tre år. Deretter skal de ut «i terrenget» og se på de samme eiendommene.

- Til slutt kommer vi fram til prisnivåene i Vennesla. Kvadratmeterprisen og begrunnelsene skal legges fram for både sakkyndig eiendomsskattenemnd og klagenemnd, forteller Larsen.

Når alt er på plass, og grunnlaget er funnet og dobbeltsjekket, starter takseringen.

Befarer alle

Det kan skje om få uker. Da vil representanter for takseringsselskapet rundt i hele kommunen for å se på eiendommene. Alle har fått digitalt brev, eller brev i posten om dette.

Takseringsselskapets folk har egne id-kort og gule vester med ordet taksering.

- Der vi går inn i hager eller rundt hus, ringer vi på. Eierne har også hatt mulighet til å melde seg på hvis de ønsker å delta på befaring. Disse blir oppringt. Ellers vil vi nok besøke mange eiendommer uten å være i kontakt med eierne, sier Kjell Larsen.

Kommunestyret har bevilget tre millioner kroner til takseringen. De nye takstene skal gi en mer rettferdig og riktigere skattlegging av eiendommene. Det er nå 12 år siden eiendomsskatt ble innført.

De nye takstene skal gjelde fra 2020. De vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Hvis du lurer på noe kan du kontakte kommunen på følgende epost:

eiendomsskatt@vennesla.kommune.no eller sentralbord 38 13 72 00