En elev ved Vennesla ungdomsskole fikk tirsdag 1. november tak i en lekepistol. Sammen med flere andre elever gikk han deretter inn i et klasserom og oppførte seg truende. Vennesla kommune har satt i gang et stort apparat.

- Vi har selvsagt anmeldt til politiet og de foretar sine vurderinger, sier oppvekstsjef Marianne Wegge.

Det er barnets alder som avgjør om det blir en sak for hjelpeapparatet eller for videre politi-oppfølging, eller begge deler.

Marianne Wegge forteller at elever i den aktuelle klassen naturlig nok opplevde situasjonen skremmende. Skolen har håndtert denne situasjonen umiddelbart og flere faggrupper i kommunen er satt inn for å veilede og hjelpe.

Alle ansatte ved skolen ble informert om hendelsen på eget møte like før arbeidsdagens slutt.

Foreldrene og foresatte i den aktuelle klassen er kalt inn til foreldremøte via digitale plattformer. På dette møtet har også helsepersonell, pedagogisk personell og øvrige fagfolk bistått.

Foreldre og foresatte ble først raskt informert via melding om hendelsen. På informasjonsmøtet  senere på dagen har de fått en gjennomgang av saken. Ikke minst er det fokusert på hvordan de impliserte skal håndtere og snakke sammen om situasjonen videre.

- Det som skjedde i klasserommet denne tirsdagen er veldig trist og selvsagt helt uakseptabelt, sier Wegge.

Hun ber foreldre og innbyggere om å ha tillit til kommunens arbeid videre, og at Vennesla kommune gjør det vi kan for å skape forbedringer.

- Det er en rekke kommunale enheter og faggrupper som jobber godt sammen og som over tid har vært godt koordinert i team. Det er forståelig at denne type hendelse vekker oppmerksomhet, for den skal ikke skje. Samtidig må jeg be om at vi får ro og tillit til å jobbe godt med de involverte, sier Wegge.

Wegge minner om at det er snakk om barn og ungdom. Både de som det blir gjort urett mot og de som begår uretten, har framtida foran seg. Vennesla kommune skal være der med gode tiltak for alle impliserte.