Kriseledelsen kunne holde sitt siste møte før sommeren i en optimistisk tone. Det har vært seks smittede siste uke, men alle har kjent smitteveg.

Kommuneoverlege Robert Burmann snakker om en situasjon med høy grad av kontroll. Det er ingen teng på ukjent villsmitte i bygda, og hvis noe skjer er det stor kapasitet innen smittesporing og testing.

Viktig og smitte og vaksine:

Før ordføreren slipper til med sin sommerhilsen, er det noen viktige informasjonspunkter vi ber alle forholde seg til:

  • Det skal bare litt uvørenhet til fra noen som er i kontakt med smitte, så er vi i gang igjen. Nå som vi skal ut i ferie, oppsøke steder med mye folk og leve sommerlivet, er smittevernrådene faktisk ekstra viktige. Husk håndvask, avstand, munnbind innendørs der avstand ikke kan sikres og så videre. Denne maratonen er allerede blitt lenger enn en maraton skal være. Vi trenger ikke gjøre den enda lenger.
  • Vår side vaksine uke for uke er nå oppdatert med den vaksineinformasjonen som fhi forventer å levere etter i sommer. Det er noe usikkerhet, men planen er mellom 800 og 1350 doser i uka fram til midten av august. Vaksinering blir i Venneslahallen på onsdager og torsdager, og noen uker også tirsdager.
  • Vi kaller nå inn i gruppen 18-24 år  og 40-44 år og begynner på den siste prioriterte gruppen 25-39 år. Vaksinekoordinator Signelill Granås regner med at alle venndøler som ønsker vaksine, skal ha fått dose én innen midten av august. Det er da vi skal begynne med store grupper revaksinering.
  • Følg med på nyheter framover. Det kan bli endringer i intervall mellom første og andre dose. Nå er det 12 uker. Det er viktig at alle som vaksineres legger en plan slik at dere er disponible for dose to.
  • Dere får sms om å gå inn på c19.no. Der kan dere si ja eller nei til time. Alle som får sms, må inn der – ellers blir dere regnet som uavklarte i systemet.
  • VIKTIG: Har du fått påvist covid-19, kan du ikke få korona-vaksine før tidligst 3 måneder etter du ble frisk. Du vil også kun trenge én vaksine for å bli fullvaksinert og få koronasertifikat. Kalles du inn til vaksinetime før det har gått 3 måneder, må du ringe vaksinetelefonen for å be om ny time.
  • Vaksinetelefonen er 948 73 717. Den skal kun brukes til avbestilling, eller når det er umulig å finne info på annen måte. Respekter dette!

Ordføreren takker

- Nå begynner ferien for mange. Vi legger bak oss et veldig spesielt halvår. Jeg vil takke. Vi synes vi skal takke hverandre som innbyggere og vi skal takke alle i kommunen som jobber med pandemien. Jeg tror de aller fleste innbyggere er enigemed meg i at vi er godt ivaretatt. Vi er trygge på at kommunen med alle sine fagfolk håndterer situasjonen godt. Vi har bestått prøvene vi er satt på, sier ordfører Nils Olav Larsen.

Han tar om en ukes tid ferie i trygg forvissning om at både innbyggere og ansatte vil gjøre sitt beste for at det går bra videre også.

- Nå skal vi nyte sommeren, men ikke glemme smittevernet. Vi skal senke skuldrene så mye vi kan, uten å bli uansvarlige. God sommer, alle sammen, sier ordføreren.

Kriseledelsen vil ikke ha møter i sommer med mindre noe helt spesielt skjer. Vi har erstattere og vikarer på plass i alle funksjoner, så situasjonen skal bli godt ivaretatt uansett hvem som er på ferie. 

Det blir noe færre med informasjonsbulletiner fra kommunen de kommende ukene. Du kan likevel være trygg på at vi vil komme med informasjon og oppdatering når vi mener det er behov for å varsle kommunens innbyggere.