- Det er viktig at de som er i risikogruppene nå melder seg, slik at vi kan få dem til vaksinering så fort vi har ledig plass, sier kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Det er denne uka lagt opp til vaksinering i Legesenteret tirsdag og onsdag kveld etter timeavtale. Det er innkalt rundt 400 til vaksinering og er fullt. Drop-in er ikke planlagt denne uka, men dere som er i risikogruppe vil få tildelt time etterhver som vi har ledig. Det er foreløpig ikke avklart om det blir vaksinering i romjula.

Vaksineteamet har til nå kalt inn innbyggere helt ned mot 45 år for oppfriskningsdose/3.dose. Risikogruppe 4B har også vært prioritert. Nå åpnes også for alle over 18 år i  risikogruppe 5,6 og 7. Merk: Det må ha gått fire måneder pluss 14 dager fra du fikk dose to til du kan få dose tre.

Tilhører du disse gruppene og har tidsintervallet inne, bør du  ringe og be om vaksinetime. Det er mest praktisk og fortest at den enkelte ringer selv. Dette fungerte også greit forrige gang. Vaksinetelefonen er åpen fra 08.00 til 15.00 og har nummer 948 73 717. Det holder å ringe en gang, og du blir oppringt igjen. 

Her er mer info om de ulike risikogruppene, og tilhører du en av disse, må du ta kontakt om vaksine og tredje dose.

Underliggende sykdom tilstand for gruppe 4B er følgende:

 • Ogantransplantasjon  
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon. 

Underliggende tilstand for gruppene 5,6 og 7 er følgende:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Vennesla kommunes hjmmeside kan du lese mer om vaksinering og risikogrupper