- Husk vårt klare råd om munnbind der avstandenblir for liten til at du kan være sikker på å unngå smitte! Øk avstanden fra én til to meter når du treffer andre! Øk til to meter så langt det er mulig rent praktisk- Årsaken er det muterte viruset, råder kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

På kriseledelsens møte fredag la han fram både gode tall og mørke skyer. Smittesituasjonen er i øyeblikket god i Vennesla med under 20 smittede pr 100.000 innbyggere. Det er et lavt nivå. Grunnet hard jobbing både fra myndigheter og et stort flertall av innbyggerne, har vi greid å få ned smitten igjen.

Ustabil situasjon

Samtidig er situasjonen svært ustabil. Det muterte viruset er i Vennesla – og derfor skal det svært lite til før smitten øker fort igjen.

- Vi må kunne konkludere med at de iverksatte tiltakene og forskriftene, samt folks innsats, har virket. Det er for tidlig å lempe på noen restriksjoner. Mye avhenger av situasjonen for hele regionen. Vi må se an neste uke, før vi eventuelt endrer på noe, sier kommuneoverlegen.

På kriseledelsens møte ble det snakket om smitten på Hovden og Hovden-bussen ned til Kristiansand. Det viser hvor lite som skal til før en smittesituasjon spres til store områder og leder til en omfattende smittesituasjon.

Vennesla har gjennom strenge tiltak tidlig, greid å unngå full nedstengning. Det tjener alle stort på, og vi oppfordrer derfor alle til å fortsette dugnaden!

Snø på Sandrip - finn på noe sammen!

Påska blir i så henseende utfordrende. Mange skal reise eller på besøk. Vi minner om det generelle rådet om å unngå unødvendige reiser. Samtidig er det viktig å finne på ting sammen.

- Denne helga er den siste med skiføre og akeføre på Sandrip. Jeg vil oppfordre alle til å samle krefter ved å gjøre noe sammen utendørs. Husk avstand, men gjør noe sammen, sier varaordfører Eivind Drivenes.

HER ER NOEN TIPS TIL HVA DU KAN FINNE PÅ UTE

Godt naboskap og godt vennskap

Mange barn og unge – og voksne også - er i en sårbar situasjon når det normale sosiale livet reduseres over så lang tid. Dette jobber de kommunale enhetene mye med. Samtidig vil vi oppfordre til godt naboskap og godt vennskap.

Kjenner du en eller ei som trenger å bli sett litt ekstra, ta den telefonsamtalen. Inviter på den gåturen eller den uteaktiviteten. Ofte vil liten innsats gi svært store resultater! Vi pleier å være gode på fellesskap i Vennesla – i alle fall når vi tenker oss om!

Og så fortsetter vi med å hjelpe hverandre til å holde smittereglene og følge rådene.

Egen vaksineinfo som oppdateres fredag ettermiddag: Følg med på Vennesla kommunes vaksineside