879.190 passasjerer tok Vennesla-bussene i fjor

Stadig flere tar buss i Vennesla kommune. Økningen er ganske formidabel. Skal ikke du også begynne snart?

_ Dette er svært gledelige tall, og viser at vi bare må jobbe ytterligere med å få flere til å ta buss og å utvikle busstilbudet videre . Et godt kollektivtilbud er den viktigste og beste løsningen på både klimautfordringer, køproblemer og parkeringsproblemer, sier rådgiver i Vennesla kommune, Ingrid Konsmo. Hun jobber mye med kollektivtrafikk og for å utvikle Grønn urban bygd.

Hvis du trenger info om priser, billetter og ruter kan du klikke på knappen:

Agder Kollektivtrafikk

Kraftig vekst

Tallene er altså ganske formidable, og vi har sammenlignet med 2019., som er det siste året før i fjor det var normal drift uten pandemi. Samlet er veksten 20 prosent!

 • Linje 30 om Moseidmoen og Mosby: 570.239 passasjerer i fjor (1562 om dagen) Økning på 22 prosent siden 2019.
 • Linje 31 om Sødal: 253.518 passasjerer i fjor (694 om dagen). Økning på 5,5 prosent siden 2019.
 • Linje 34 lokalbuss Vennesla: 55.433 passasjerer i fjor (152 om dagen). Økning på 100,4 prosent siden 2019 (Skoleskyss viktig årsak)

Nå er ikke alle de over 879.000 busspassasjerene fra Vennesla. De tre Vennesla-bussene har en del passasjerer i Kristiansand kommune også, særlig mellom Kristiansand og Mosby.  Veksten er uansett formidabel.

Stian Nomeland Omestad. - Klikk for stort bildeStian Nomeland Omestad.

Fornøyd busspassasjer

Stian Nomeland Omestad er en av innbyggerne som bruker buss ofte. 30-åringen har ikke bil-lappen. Han greier seg greit med busstilbudet og synes det er rimelig og greit.

_ Det er blitt stadig bedre. Særlig bra er det at gps og sanntidssystem gjør det mulig å følge bussen. Man slipper vente så lenge. Jeg bor i Ludefladen, som er tett på hovedtraseen.  Der er det godt busstilbud, sier han.

Stian bruker buss til og fra byen, men mest til og fra Vennesla sentrum og Hunsfos.

Fortsatt bilbygd

Ingrid Konsmo sier at selv om flere og flere tar buss, er det langt flere som kunne begynne å ta buss. Hun minner om at Vennesla er den mest bilbaserte kommunen i Kristiansand-regionen.  67 prosent bruker bil og bare 21 prosent sykler, går eller busser.

_ Folk bør regne på hvor mye billigere det er å pendle til Kristiansand med buss enn bil.. Buss passer kanskje ikke for alle, men den passer for langt flere enn i dag, selv om bussen kanskje går litt saktere, sier Konsmo.

Vennesla kommune har tett dialog med Agder Kollektivtrafikk, ikke minst for å få til et bedre lokalbusstilbud mellom boligfeltene og sentrum i Vennesla.

_ For tiden jobber vi særlig for å få til et bedre ettermiddags- og kveldstilbud, slik at barn og unge kan bruke buss til og fra aktiviteter på fritiden, sier Konsmo.

Svipp er en løsning som AKT vurderer å starte opp i Vennesla. Da kan du bestille transport som henter og bringer deg helt hjem. Denne løsningen ønsker vi å få til slik at barn og unge kan benytte den. Vi jobber også med å bedre busstilbudet langs riksveg ni og mellom Vennesla og øvrebygdene.

Elsparkesykler

Det jobbes akkurat nå også med forskrift for innføring av elektriske sparkesykler og deretter anbud fra en operatør. Syklene, som får 16-årsgrense, tenkes både brukt isolert og som en del av bussbilletten. De kan bli et veldig godt alternativ hvis du bor i boligfeltene rundt Vennesla.  Vi samarbeider med Kristiansand, Arendal, Lillesand og Grimstad om dette.

Vi jobber også med bygdesykkel-løsninger. Klima er en av Vennesla kommunes hovedutfordringer. Utslippene skal ned med 55 prosent fram mot 2030. Vi vet også at redusert bilisme betyr mye positivt for lokalt miljø. Dess flere som tar bussen, dess sikrere er trafikken. Hver person som parkerer bilen til fordel for buss, er med på å redusere lokal støy og støv-forurensing.

“Den kortreiste bygda”

_ Vi jobber derfor også knallhardt med prosjektene byvekstavtalen og «Den kortreiste bygda». Vi kan ikke fortsette å øke bilismen som vi har gjort. Det har vi verken plass eller luft til. Løsningen er at folk går, sykler og tar buss. Denne omstillingen har både med gode tilbud og holdninger å gjøre, sier Ingrid Konsmo, som oppfordrer folk til å sjekke busstilbudet.

_ Får vi til bedre kollektivtilbud, er det viktig at det brukes. Vi må alle sammen jobbe med vanene og holdningene våre, sier Konsmo.

Den kortreiste bygda

Prosjekter inne i forslag til byvekstavtale:

 • Broløsning Hunsøya: Prosjektet heter sykkelekspressveg Vennesla sentrum til Hunsøya og ligger inne i porteføljen til byvekstavtale med 40 millioner kroner. Broa er regulert. Nå gjenstår det å velge eksakt plassering og type bro.
 • Doktorsvingen-Moseidmoen skole: Ligger inne med 42 millioner kroner i forslag til byvekstavtale. Er delvis regulert fra skolen til Reber. En ekstra reguleringsplan trengs.
 • Sentrum-Kilane: Ligger inne med 15 millioner kroner i byvekstavtalen. Reguleres nå.
 • Sykkelveg Idrettsplassen, Moseidmoen Hunsøya, Vennesla sentrum til Svømmehallen. Ligger inne med 90 millioner kroner.
 • I tillegg vil Vennesla få sin andel av 50 millioner kroner som regionen skal bruke på holdeplasser og sykkelparkering ved holdeplasser ved kollektivtraseene.
 • Vennesla vil også få sin andel av pengene som går til bedre kollektivtrafikk.

 

Prosjekter utenfor forslag til byvekstavtale.

 • Holtet-Ludefladen: Dette prosjektet var planlagt finansiert med restmidler fra forrige bompengeordning og ikke i byvekstavtalen. 32 millioner kroner er stipulert og prosjektet venter på at fylkeskommunen skal regulere og realisere.
 • Skarpengland: Regulering er i gang og kommunestyret i Vennesla har satt av fem millioner til sykkel- og gangsti fra Rv 9 til Skarpengland skole på sørsiden av Skarpenglandvannet. 
 • Auravegen: Nesten fem millioner kroner er avsatt og arbeid med oppgradering til miljøgate.
 • Ny rundkjøring og veg til Hunsøya til 120 millioner kroner er ikke inne i byvekstavtalen, men det jobber Vennesla kommune hardt for å få endret.