Agder musikkråd fordeler en liten pott aktivitetstilskudd på vegne av Agder fylkeskommune. Tilskudd skal gå til aktiviteter for barn og unge til og med 26 år. Første søknadsfrist er 15. mars. Dette er veldig snart og det skyldes at det har tatt tid å få dette på plass etter sammenslåingen.

Retingslinjene finner dere her

NB! Tidligere fantes det eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen, men dette er nå under revisjon. Dere må derfor søke på vanlig måte og være ekstra påpasselig med å få med den informasjonen vi etterspør: En søknad om midler skal inneholde opplysninger om innhold, mål og målgruppe for tiltaket, tid og sted for gjennomføring og et budsjett for tiltaket med oppstilling av alle inntekter og utgifter. Søkes det midler fra andre instanser skal dette være med i budsjettet.