Foto lånt av Vennesla Tidende Aina Bjelland har vært konstituert i stillingen siden våren 2017. Før det har hun vært assisterende rektor samme sted.