Agder Energi Vannkraft har fått tillatelse fra NVE til å senke vannstanden i Gåseflåfjorden under laveste regulerte vannstand. Dette skjer i forbindelse med større vedlikeholdsarbeider på inntaket til Iveland kraftstasjon. Lav vannstand i Gåseflåfjorden påvirker vannstanden i Kilefjorden, men her vil ikke vannstanden gå under laveste tillatte vannstand.

Vannstanden vil gradvis senkes fram mot mandag 25. mai, og vannstanden i Gåseflåfjorden kan bli inntil 6,3 meter under ordinær vannstand i inntil tre uker. Gåseflåfjorden og Kilefjorden vil være fylt opp igjen til normal vannstand senest 15. juni.