Teknisk forvaltning har ansvaret for skilting, herunder gate-, veg, områdenavnskilt, henvisningsskilt, informasjonstavler, kryssorienteringsskilt, kvartalsskilt og andre opplysningsskilt for å oppnå god merking av adressene.

Nødvendige skilt settes opp hurtigst mulig etter at navnsetting er vedtatt. Alle husnummer skal merkes med skilt. Gateadresser som ikke har adgang fra den gata/vegen de har adresse til, skal dessuten merkes med henvisningsskilt som er synlig fra gata/vegen.

Eier/fester av bygning/eiendom skal sette opp og bekoste husnummerskilt som nevnt ovenfor på sin bygning/eiendom i samsvar med regler fastsatt av kommunen. Ved utskifting av ødelagte skilt, manglende skilting eller feilskilting kan man kontakte Teknisk forvaltning