Berit Kittelsen, Ap - leder

BeritKittelsen_300x300.jpg


Medlem av Kommunestyret, Administrasjonsutvalget, Plan- og økonomiutvalget og Klageutvalget.
e-post
Telefon privat 38 15 24 00
Mobil  479 06 401

Nils Olav Larsen, Krf - nestleder

NilsOlavLarsen_300x300.jpg


Medlem av Kommunestyret, Plan- og økonomiutvalget, leder, Administrasjonsutvalget, leder og Klageutvalget.

e-post 
Telefon 38 13 72 10
Mobil 950 20296

Daniel Bakken, Krf

DanielBakken_300x300.jpg


Medlem av Kommunestyret, Plan- og økonomiutvalget, Administrasjonsutvalget og Klageutvalget.

e-post
Telefon privat 38 15 71 21
Mobil 909 96 798

Raymond Holberg Bærø, Krf

Geir Wehus, Ap

Eivind Drivenes, Sp

Torhild Steinsland Hægeland, Sp

Alexander Etsy Jensen, Frp

Jens Røed, H

Randi Sofie Hagen, Fagforbundet

Elisabeth Jeppestøl Abusland, NSF avd. Vennesla

Anette Vere, Utdanningsforbundet

Vararepresentanter KrF/Ap/Sp

1. Randi M. Fjellestad, Ap, 2. Oddvar Steinsland KrF, Sp 3. Bjørn Robstad Ap, 4. Anne Gerd Eieland Eivindson Sp, 5. Else-Lill Skuland KrF, 6. Solveig Robstad Ap, 7. Inger Turid Tonstad KrF, 8. Steinar Fredriksen Ap, 9. Nils Olav Larsen KrF, 10. Emma Martinovic Ap.

Vararepresentanter Frp

1. Line Skøii Vennesland Fraser, 2. Magne Hunsbedt.

Vararepresentanter H

1. Åse Eikeland, 2. Bernt Slettedal.