De åtte smittede førte til at ti nye nærkontakter settes i karantene.  Alle de åtte var allerede i karantene.  Karantene er og blir et nøkkelord for å få smitten ned igjen, etter utbruddet blant russ og ungdom.

Målet er å holde smitten i dette miljøet. Den er nå på vei ut til nærkontaktene og familiene, og dette var ventet.  Både i Kristiansand og Vennesla er det et mål å sikre at smitten ikke kommer videre ut i samfunnet.  Da vil en ny og mer ukontrollert situasjon oppstå, og det må forhindres.  På et samordningsmøte med FHI, Statsforvalteren og kommunene i regionen tirsdag kveld ble dette sterkt understreket.

FHI råder både Vennesla og Kristiansand til å opprettholde strenge smittevernregler. Vi balanserer på en knivsegg før enda sterkere tiltak må på plass, er konklusjonen. FHI er klar på at våre to kommuner ikke bør innføre trinn to i gjenåpning når resten av landet går til trinn to torsdag 27. mai.

Derfor jobber Vennesla kommune tirsdag kveld sammen med Kristiansand om ny lokal forskrift.  Kriseledelsen vil se på detaljene i denne onsdag, før den blir fremmet av rådmannen og behandlet i ekstraordinært møte i plan og økonomiutvalget onsdag kveld.  Den nye forskriften skal sikre at vi får smittenivået ned. Forskjell på trinn en og to  er for eksempel at skjenking beholdes til klokka 22.00 i trinn en, mens det i trinn to kan skjenkes til midnatt. Andre elementer er kontwktnivå mellom mennesker og størrelse på arrangementer. Detaljene i ny forskrift blir kjent i morgen.  
Den forskriften som gjelder nå i Vennesla, varer  til 4. juni. Den nye som legges fram i morgen, vil trolig gå noe lenger fram i tid. 

Det er ingenting i øyeblikket som tyder på at Vennesla vil innføre mindre strenge råd og anbefalinger.  Vi ber fortsatt om at russen avlyse alle arrangementer inntil videre, at alle avstår fra arrangementer inntil videre, at alle fritidsaktiviteter for barn og ungdom avlyses og at vi har så fp treff med andre som mulig.  Rådet er fortsatt maks to på besøk.