- Jeg gleder meg til denne jobben. Siden Vennesla er ei bygd i vekst, er det mange spennende prosjekter rundt om i kommunen. Både boligbygging, næring og industri er arealformål som det jobbes mye med. Andre viktige områder i min enhet er jord- og skogbruk, oppmåling og matrikke. Dessuten er det et flott arbeidsmiljø med mange gode kolleger i plan og utbygging, sier Åsne.

Hun overtar etter Ola Skei Bekken som har gått til lederstilling i Arendal kommune. Det var hard konkurranse om jobben, men til slutt ble det Åsne som fikk tilbudet.

Jurist

Åsne Tveide Hagen kom til Vennesla som nyutdannet jurist i 2021 og begynte i jobb som rådgiver for plansaker. Hun utmerket seg raskt som usedvanlig dyktig og strukturert, og hun er godt kjent både med utfordringene, mulighetene og miljøet i Vennesla.

-Jeg var aldri i tvil om jeg skulle søke da jobben ble lyst ledig. Som sagt er Vennesla veldig spennende og en flott kommune å jobbe i, sier hun og nevner også alt arbeidet som foregår med hensyn til Grønn urban bygd og klimatilpasning. Klima er satt opp som en av kommunens tre hovedutfordringer framover.

- I Vennesla må vi, som alle andre steder, tenke klima i all planlegging. Dette gjelder også for plan og utbygging. Med stadig flere overordnede mål knyttet til klima og miljø er det viktig at dette forsøkes overholdt så godt som mulig. Dette er en av de mange spennende utfordringene jeg som leder vil få, og noe vi må ha fokus på fremover, sier Åsne Tveide Hagen.

Kommunalsjef Alexander Etsy Jensen gleder seg til å få Åsne inn i gruppen med enhetsledere under seg.

Fornøyd 

- Åsne er ung, faglig dyktig og er et ledertalent. Å være leder for plan og utbygging krever både at man vil utvikle kommunen, men også ryddighet og stor fagkunnskap. Man må ha evne til å finne gode og samlende løsninger i skjæringspunktet mellom nasjonale lover og regler, innbyggernes ønsker og lokalpolitiske styringssignaler.  Jeg er helt trygg på at Åsne vil skape stor tillit rundt seg, sier Etsy Jensen.

Åsne Tveide Hagen begynner i stillingen 7. juni.  Hun er nå i fødselspermisjon for Aksel på tre måneder. Hun bor i nytt hus på hjemplassen Herefoss i Birkenes. Fram til Åsne begynner, er byggesaksleder Anne Lene S. Nilsen konstituert enhetsleder.

- Du pendler helt fra Herefoss?

- Ja, men det tar bare 40 minutter til jobb. For meg som er fra Herefoss, er det ingenting, ler Åsne.