- Veldig stas å få lov å dele ut disse prisene til to veldig verdige vinnere. Det er viktig at vi er litt stolte over det som er bra, og derfor er disse prisutdelingene blitt en både viktig og fin tradisjon, sier fungerende ordfører Eivind Drivenes.

Han legger til at prisen til Norgesplaster er ekstra hyggelig, siden det kun er måneder siden bedriften risikerte å bli flyttet til utlandet. Godt lokalt arbeid, ikke minst fra bedriftens ansatte, sørget for at en viktig og unik bedrift ble i Vennesla der den hører hjemme.

Juryen har følgende gode begrunnelser for pristildelinene:

Årets gründer:

De seneste årene blir vi i Vennesla stadig minnet på innbyggeres kreativitet og skapervilje.

Nye typer næringer vokser frem, både i tradisjonelle bransjer innen håndverk og servicenæringer, men av og til også innen bransjer som ikke i like stor grad har historien med seg i verktøykassa.

Ekstra spennende er det å se nye produkter finne sin plass i gamle lokaler med en helt annen historie. Så også for bedriften som i år blir tildelt prisen som årets grunder. Nye mineraler overtar etter papir i historiske lokaler på Hunsfos.

Bedriften startet i det beskjedne i 2018, og hadde en forsiktig oppstart med et svakt negativt resultat både i 2018 og 2019. Mangfoldige dugnadstimer er nedlagt av eierne, og i 2021 gikk både omsetning og resultat i en bratt kurve oppover. Eierne kan fortelle at for inneværende år ser det også ut til at kurvene fortsetter oppover.

Årets grunder har kastet seg ut i noe så lite historisk typisk som interiørtrender, og noe så spennende som Benkeplater og andre produkter av stein. Årets gründerbedrift er Agder Stein og Monument.

Årets bedrift:

Bedriften har en lang og positiv historie bak seg, både i kommunen og opprinnelig tilbake til før 1970 tallet i vår nabokommune.

Bedriften kan benevne seg som en av våre hjørnestensbedrifter med en arbeidsstokk på ca 60 ansatte, og leverer år etter år et solid resultat til sine eiere.

I 2021 kom omsetningen opp i hele 190 millioner, med et driftsresultat på hele 9%, ca 18 millioner kroner.

Bedriften har en stor del av sin omsetning på det internasjonale markedet, både på halvfabrikata til videre foredling, og ferdige produkter til konsumentmarkedet.

Bedriften har i alle sine snart 75 års levetid opparbeidet en kunnskap, en maskinpark, og en kompetanse blant sine ansatte som gir dem et konkurransefortrinn som rundt årsskiftet i år viste seg å ha en avgjørende verdi for eierne ved at de valgte å avblåse en planlegging av en mulig utflagging av bedriften til Spania. Årets bedrift er Norgesplaster.