Først en påminnelse om vaksine. De som skal vaksineres ringes fremdeles opp. Fra uke 25 får dere sms om å bestille selv. Dette blir informert om senere, og i Vennesla Tidende til uka. Det er viktig å følge med på våre sider om vaksine, Vaksineplanleggerne er særlig opptatt av at dere må sørge for å være tilgjengelige den dagen dere skal ha dose to.

Smitteutviklingen de siste ukene.
Smitteutviklingen de siste ukene.

Smitte og tiltak

Det er heller ikke siste døgn rapportert om nye smittetilfeller, og smittenivået er nede der det var i slutten av april, før den store bølgen. Smitten er vesentlig redusert og det er nå forsvarlig å lempe betydelig på smitteverntiltakene.

Ny forskrift ble vedtatt torsdag. Den gjelder fra og med midnatt lørdag 11. juni til og med 20.juni og dere kan lese den i detalj på hjemmesiden. De viktige tiltakene er som følger:

Hjemme:

 • Maks 10 gjester i privat bolig/fritidsbolig (unntak for barnehage- og skolekohort)
 • Beskyttede personer kommer i tillegg.

Privat arrangement:

 • Innendørs maks 10 personer i leide lokaler/offentlig sted og maks 20 personer utendørs.
 • Beskyttede personer kommer i tillegg.

Offentlig arrangement:

 • Maks 10 uten tilviste plasser innendørs.
 • Maks 100 på tilviste plasser innendørs
 • Maks 200 personer utendørs. 600 personer med tilviste plasser (i grupper på 200 personer)

Skjenkestopp kl 24.00 og ikke påbud om servering av mat

MERK: Med beskyttede personer menes personer som er fullvaksinerte (fått dose to for over èn uke siden), personer som har fått dose én ( og det er 3 til 15 uker siden du fikk dosen) og personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Åpner svømmehall - råd om munnbind

Det er ikke lenger naturlig og nødvendig å holde kino eller svømmehall stengt. Svømmehallen åpner fra og med fredag og kinoen i helga.

Det anbefales fortsatt bruk av munnbind og hjemmekontor. De andre rådene vi har hatt om å være maks to hjemme og å avstå fra å arrangere ting, går nå ut. Men vi vil fremdeles minne om smittevernrådene og at disse er svært viktig å følge nå når det åpnes opp.

- Jeg vil også be folk teste seg ved minste mistanke. Det er via testing vi får oversikt over smitte. Agder har noe av landets høyeste smitte, selv om Vennesla går ned. Derfor må vi være obs, sier kommuneoverlegen.

Smittevernrådene er de gode gamle – og svært effektive:

 • Hold minst én meter avstand
 • Vask hendene ofte
 • Vær hjemme når du er syk
 • Ikke nøl med å teste deg
 • Bruk munnbind på offentlig sted inne.

Fortsatt jobb å gjøre

Ordfører og varaordfører avsluttet kriseledelsens møte nummer 100 fredag morgen ved å oppfordre til tur og avslapning i fint helgevær. De minner også om at vi fremdeles må være nøye og årvåkne. Vi må følge smittevernrådene for å unngå at smitten kommer tilbake med tyngde. Via effektive tiltak og tidlig innsats har vi greid å få smitten ned fra et rekordhøyt nivå. Nå må vi bare sørge for å holde den nede så sommeren blir bra. 

God helg!