Det er med stor glede vi kan melde om lettelser i besøksreglene i våre sykehjem. De nye reglene innføres fra og med onsdag 17. februar og er laget i tråd med nasjonale myndigheters retningslinjer.

Arrangementer:

Vi åpner for at folk utenfra igjen kan komme å skape aktivitet for beboerne. Vi vil åpne for små arrangementer som andakter, møter og små konserter – i tråd med de generelle smittevernreglene.

Besøk på heimene

  • Besøkende oppfordres sterkt til fortsatt å melde fra om besøk på forhånd, selv om det åpnes for at besøkende kan komme uanmeldt og langt hyppigere enn før. Dette for å unngå at for mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand. Vi ønsker ikke en situasjon der mange kommer og går på heimene våre, uten at vi vet hvem som er der. Rådet fra nasjonale myndigheter er fortsatt at besøkende skal holde en meter avstand til den den besøker, ansatte og andre beboer.
  • Besøkstid vil være mellom klokka 11.15 og 19.00. Da er det besøksverter til stede både på Hægelandsheimen og Venneslaheimen. Bakgrunnen for dette er at fortsatt skal gjøres en rekke oppgaver relatert til hvert besøk.
  • Besøk skal fortrinnsvis skje på beboerrom.
  • Dersom de besøkende også er vaksinert kan besøket bestå av flere personer. (maksimalt fem), og da har vi ikke noe avstandskrav under besøket. Ja, det kan klemmes!
  • Dersom besøkende ikke er vaksinert, anbefaler vi maksimalt besøk av 1 til 2 personer av gangen slik at avstandskravet kan overholdes.

Her kan du lese de detaljerte besøksrutinene for Hægelandsheimen og Venneslaheimen.

Besøk utenfor heimene

Vi vil fra nå av tillate mer besøk utenfor institusjon ettersom beboerne er vaksinert, men vi ønsker fortsatt at slike besøk avtales med avdelingen på forhånd slik at vi har oversikt over beboerne våre.

Munnbind:

Vi anbefaler fortsatt munnbind for både besøkende og ansatte, selv om beboerne er vaksinert. Dette er for å hindre generell smittespredning, og spesielt for å beskytte de ansatte som ennå ikke er vaksinert. Vi ønsker å unngå en situasjon med mangel på ansatte.