- Vi vet at mange lengter etter å besøke sine. Samtidig må vi ta hensyn til smittesituasjonen og vurdere risikoen nøye. Vi har jobbet mye med å lage lokale retningslinjer i tråd med nasjonale veiledere og åpner for besøk fra torsdag 28. mai, sier Anita  Bryggeså Åsan ved Hægelandsheimen og Ann-Cathrin Ruenes ved Venneslaheimen.

Under følger retningslinjene for besøk og retningslinjene for spaserturer ved de to omsorgssentrene. Disse må alle les, sette seg inn i og følge for å få lov å komme på besøk. Alle nære pårørende har fått eller vil få personlig telefon fra omsorgstjenesten om dette.

Rutine for besøk ved Hægelandsheimen:

 • Pårørende som vil komme på besøk, bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både den beboer som skal få besøk, og de andre som bor på Hægelandsheimen.
 • Ansatte avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til tel.: 38 15 10 61 eller 38 15 10 60 for å avtale tidspunkt og besøksted.
 • For å sikre at alle beboere kan få besøk av sine pårørende og i henhold til smittevernstiltakene kan hver beboer få 1-2 besøk pr uke totalt inne/ute. De nærmeste pårørende skal kunne komme på besøk fortrinnsvis. Vi ber om forståelse for at ikke alle kan få besøk på samme tid.
 • Besøket kan gjennomføres på eget besøksrom på omsorgssenteret eller i utearealet.
 • For å kunne sikre tilstrekkelig avstand til hverandre er det tillatt opp til 4 besøkende samtidig når det gjelder besøk på uteplassene og spasertur. Inne på beboers rom er det tillat 1 besøkende, og  2 besøkende på dagsenter. Utearealene benyttes fortrinnsvis.
 • Tidsramme for besøket er innenfor 30 minutters varighet om gangen.
 • Besøkende hentes av ansatte utenfor hovedinngang og følges til besøkelsesrommet, eller vises veien til utearealet.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før vedkommende kan få besøke beboeren.
 • Ansatte informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1-2 meters avstand til andre, gå direkte til besøksarealet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt unngås.
 • Medbrakt mat/drikke eller lignende kan ikke deles med beboer under besøket.
 •  Gaver og blomster kan normalt sett ikke medbringes uten avtale med personalet, det må i så fall være pakket i emballasje med mulighet for å kunne desinfiseres.
 • Besøkende kontakter ansatte via telefon når besøket er slutt så at beboeren kan hentes og besøkende kan følges ut igjen.
 • Hyppig berørte punkter på besøksrom desinfiseres av den ansatte.

Rutine ved besøk Venneslaheimen:

 • Pårørende som vil komme på besøk bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både den beboer som skal få besøk, og de andre som bor på Venneslaheimen.
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til avdelingen for å avtale tidspunkt.
 • Ansatte avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • For å sikre at alle beboere kan få besøk av sine pårørende og i henhold til smittevernstiltakene kan hver beboer få 1-2 besøk per uke, totalt inne/ute. De nærmeste pårørende skal kunne komme på besøk fortrinnsvis. Vi ber om forståelse for at ikke alle kan få besøk på samme tid.
 • Besøket kan gjennomføres på egne utearealer, eller på beboers rom. Utearealer benyttes fortrinnsvis.
 • Tidsramme for besøket er innenfor 30 minutters varighet om gangen. Ute kan en ha besøk av opptil 3 personer, inne 1 person.
 • Besøkende hentes av ansatte/besøksvert utenfor hovedinngang og følges til utearealet eller beboers rom.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før de kan få besøke beboeren.
 • Ansatte/besøksvert informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1-2 meters avstand til andre, gå direkte til besøksarealet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt unngås.
 • Medbrakt mat/drikke eller lignende kan ikke deles med beboer under besøket.
 • Gaver og blomster kan normalt sett ikke medbringes uten avtale med personalet, det må i så fall være pakket i emballasje med mulighet for å kunne desinfiseres.
 • Besøkende kontakter ansatte via telefon når besøket er slutt så at beboeren kan hentes og besøkende kan følges ut igjen.
 • Hyppig berørte punkter på besøksrom desinfiseres av den ansatte.

Rutine for spasertur/trilletur Hægelandsheimen:

 • Pårørende som vil komme for å ta pårørende med på spasertur/trilletur bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både beboeren som gjestes, og de andre som bor på omsorgssenteret.
 • Ansatte avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til tel.: 38 15 10 61 eller 38 15 10 60 for å avtale tidspunkt og besøkssted.
 • Beboer som hentes med ut på tur må selv være uten mistanke eller påvist COVID-19 smitte.
 • Det anbefales at det er maks 4 personer som besøker pasienten av gangen, og at man unngår fysisk kontakt med små barn.
 • Tidsramme for besøket er innenfor 30 minutters varighet om gangen. Spaserturen eller trilleturen kan gjennomføres i nærområde til Hægelandsheimen.
 • Besøkende kan ikke ha med mat/drikke eller lignende som skal deles med beboer under besøket.
 • Gaver og blomster kan normalt sett ikke medbringes uten avtale med personalet, det må i så fall være pakket i emballasje med mulighet for å kunne desinfiseres.
 • Besøkende møter opp utenfor hovedinngang og beboeren hentes av personalet.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før vedkommende kan få besøke beboeren.
 • Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt unngås.
 • Ansatte informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1-2 meters avstand til andre. Beboer skal ikke tas med inn i for eksempel butikker eller lignende.
 • Besøkende kontakter ansatte via telefon når de er tilbake fra turen så at beboeren kan hentes.
 • Personalet desinfiseres hendene til beboeren når han/hun kommer tilbake.
 • Håndtakene på rullestol eller lignende kjøretøy ble desinfiseres av personalet.
 • For å sikre at alle beboere kan få besøk av sine pårørende og i henhold til smittevernstiltakene kan hver beboer få 1-2 besøk pr uke totalt inne/ute.  De nærmeste pårørende skal kunne komme på besøk fortrinnsvis. Vi ber om forståelse for at ikke alle kan ut på samme tid.

Rutine for spasertur/trilletur Venneslaheimen:

 • Pårørende som vil komme for å ta pårørende med på spasertur/trilletur bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både beboeren som gjestes, og de andre som bor på omsorgssenteret.
 • Ansatte/besøksvert avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til avdelingen for å avtale tidspunkt og besøkssted.
 • Beboer som hentes med ut på tur må selv være uten mistanke eller påvist COVID-19 smitte.
 • Tidsramme for besøket er innenfor 30 minutters varighet om gangen.
 • Opptil 3 personer kan ta med beboer på trilletur.
 • Spaserturen eller trilleturen gjennomføres i området rundt Venneslaheimen.
 • Medbrakt mat/drikke eller lignende kan ikke deles med beboer under besøket
 • Besøkende møter opp utenfor hovedinngang og beboeren hentes av personalet/besøksvert.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før vedkommende kan få besøke beboeren.
 • Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt unngås.
 • Ansatte/besøksvert informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1-2 meters avstand til andre.
 • Besøkende kontakter ansatte/besøksvert via telefon når de er tilbake fra turen slik at beboeren kan hentes.
 • Personalet/besøksvert desinfiserer hendene til beboeren etter tur.
 • Håndtakene på rullestol eller lignende kjøretøy desinfiseres.
 • For å sikre at alle beboere kan få besøk av sine pårørende og i henhold til smittevernstiltakene kan hver beboer få 1-2 besøk per uke, totalt inne/ute. De nærmeste pårørende skal kunne komme på besøk fortrinnsvis. Vi ber om forståelse for at ikke alle kan få besøk på samme tid.