Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. desember kl. 10:22

Avlesning av vannmåler 2022

Les mer clear
error_outline
16. april kl. 15:38

Korona-vaksine før jul

Neste vaksineringsdager er tirsdag 13. desember og torsdag 15. desember i Helsehuset  mellom kl.15.00 og 19.00 etter timebestilling

Les mer clear

Åpen spørretid

Kommunestyret har vedtatt å innføre ordning med åpen spørretid.

Til Åpen spørretid i kommunestyret kan innbyggere i Vennesla melde inn spørsmål, møte opp i kommunestyret og fremføre spørsmålet. Ordføreren besvarer spørsmålet muntlig i møtet. Regler for Åpen spørretid finner du under.

Åpen Spørretid er etablert for å skape større interesse for lokaldemokratiet og kommunepolitiske forhold.

Frist for innsending av spørsmål til Åpen Spørretid i kommunestyret er tirsdag kl 12.00 samme uke som kommunestyrets møte.

Retningslinjer for Åpen spørretid i Vennesla kommunestyre:

  1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 15 minutters offentlig spørretid i møtesalen. Dette gjelder ikke i forbindelse med budsjettmøtene.
  2. Spørsmål som ønskes fremmet må presenteres for ordføreren senest kl. 12.00 to dager før møtet. Kommunestyrets medlemmer bør straks få utsendt elektronisk kopi av spørsmålene. Foreligger det ingen spørsmål eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, settes møtet, og forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste. Straks forhandlingene er begynt bortfaller spørretiden.
  3. Alle personer bosatt i Vennesla kommune kan stille spørsmål til ordføreren. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere. Rettes spørsmål til kommunestyret, avgjør møtelederen hvem som skal besvare spørsmålet. Spørreren må selv møte opp i møtet.
  4. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmål til dagens sakskart tillates ikke.
  5. Spørsmålene skal være korte, og det må normalt kun ta inntil fem minutter å stille og begrunne spørsmålet. Spørreren får inntil ett minutt til å kommentere svaret.
  6. Spørsmål som bør stilles til den kommunale administrasjon avvises. Spørsmål som ikke forsvarlig kan besvares umiddelbart, utsettes til neste møte.
  7. Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen spørsmålet.