Styreleder Nina Schei Ledang og daglig leder Reidar J. Hanssen tok i mot plan- og økonomiutvalget.  A3 Ressurs har de siste årene bygd ned virksomheten betydelig. Grunnen er at NAV og andre legger  langt flere oppgaver ut på anbud.

Ledelsen orienterte politikerne om at A3 Ressurs står foran viktige veivalg. Selskapet kan forsøke å fortsette alene, eller fusjonere med større aktører. Det siste jobbes det med nå. Politikerne var enige i å fortsette prosessen.

A3 Ressurs gir tilbud til nesten 50 personer. I disse dager åpner nytt lager på Hunsøya hvor det skal gis arbeidstrening. I tilegg driver A3 Ressurs stor interiørbutikk på Kvarstein, snekkerverksted, Smia kafe i Kulturhuset og drakttrykkeri. Selskapet driver også kantine og vaktmestertjenester.

20 personer jobber i avdelingen for varig tilrettelagt arbeid. 27 får tilbud om arbeidsforberedende trening. Cirka 50 prosent av sistnevnte gruppe kommer ut i ordinær jobb etterhvert.

Daglig leder Reidar J. Hanssen oppfordret kommunen til å bruke A3 Ressurs mer. Politikerne svarte med å foreslå både trefelling langs elva for å åpne opp og bygging av lekeapparater til lekeparker, samitdig som de presiserte at anbudsreglene må følges.

Det legges opp til en avklaring av A3 Ressurs fremtid som selvstendig selskap i løpet av noen måneder.